THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Từ Điển Online

  Tra Từ Điển Online 

                

   

  CTy HPEC

  Về Trang chủ

  THÔNG TƯ SỐ 01/2011/TT-BNV Ngày 19/01/2011 của Bộ Nội Vụ

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Lê Trung Chánh (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:25' 02-12-2011
  Dung lượng: 173.5 KB
  Số lượt tải: 227
  Số lượt thích: 0 người


  THÔNG TƯ SỐ 01/2011/TT-BNV
  Ngày 19/01/2011 của Bộ Nội Vụ

  Hướng dẫn thể thức và
  kỹ thuật trình bày
  văn bản hành chính
  Thông tư 01/2011/TT-BNV [Khái quát chung]
  Thông tư có 4 chương, 19 điều:
  Chương 1: Những quy định chung 5 điều.
  Chương 2: Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản 10 điều.
  Chương 3: Thể thức và kỹ thuật trình bày bản sao 2 điều.
  Chương 4: Tổ chức thực hiện 2 điều.

  Phần căn cứ pháp lý thay đổi:
  - Căn cứ 48/2008/NĐ-CP thay cho 45/2003/NĐ-CP về chức năng, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ.
  - Căn cứ 09/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư.
  - Bộ Nội vụ hướng dẫn, khác với Thông tư liên tịch 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 thánh 5 năm 2005: Liên Bộ hướng dẫn
  Thông tư 01/2011/TT-BNV [Khái quát chung]
  Nhận xét:
  - Theo TT55 (còn hiệu lực về văn bản QPPL); Thông tư kết cấu không “điều” – theo mẫu 1.8 và 1.9; TT 01 kết cấu có “điều” (Bộ Tư pháp chưa quy định)
  - Cách trình bày của TT 01 mạch lạc hơn: Nêu từng thành phần, quy định thể thức, quy định kỹ thuật. TT 55 tách 02 phần độc lập khó tìm hơn
  Thông tư 01/2011/TT-BNV [Khái quát chung]


  CHƯƠNG 1
  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  Thông tư 01/2011/TT-BNV [Những quy định chung]
  Điều 1. Phạm vi, đối tượng:
  Phạm vi: Văn bản hành chính và bản sao văn bản.
  Đối tượng thực hiện: cơ quan nhà nước; tổ chức xã hội; tổ chức xã hội-nghề nghiệp; tổ chức kinh tế; đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân.
  Điều 2.Thể thức: bổ sung tại Khoản 3, Điều 1 Nghị định 09/2010/NĐ-CP (tên, loại văn bản hành chính)
  NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2010/NĐ-CP
  Thông tư 01/2011/TT-BNV [ Những quy định chung]
  Điều 3. Kỹ thuật trình bày:
  - khổ giấy,
  - kiểu trình bày,
  - định lề trang văn bản,
  - vị trí trình bày các thành phần thể thức,
  - phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và các chi tiết khác
  - áp dụng đối với văn bản soạn thảo trên máy vi tính và in ra giấy
  - không áp dụng với ấn phẩm
  - không ví dụ MSWord như TT55

  Phông chữ tiếng Việt, bộ mã Unicode theo tiêu chuẩn VN 6909:2001
  -TT 55 nói rõ hơn: “kiểu chữ chân phương, bảo đảm tính trang trọng, nghiêm túc của văn bản”.
  Thông tư 01/2011/TT-BNV-quy định chung
  Điều 4. Phông chữ tiếng Việt: bộ mã Unicode theo tiêu chuẩn VN 6909:2001, không quy định gì thêm.
  -TT 55 nói rõ hơn: “kiểu chữ chân phương, bảo đảm tính trang trọng, nghiêm túc của văn bản”.
  Thông tư 01/2011/TT-BNV [Những quy định chung]
  Điều 5. Khổ giấy, kiểu trình bày, định lề trang và vị trí trình bày.
  Khổ giấy A4 (210 mm x 297 mm). Riêng mẫu in sẵn (giấy giới thiệu, biên nhận, phiếu gửi, phiếu chuyển) dùng khổ A5 (phân nửa A4) – TT 55 không quy định.
  Kiểu trình bày dọc – nếu có bảng biểu trình bày ngang.
  Định lề - khác TT 55 không định trang đối nhau.
  Vị trí trình bày theo Phụ lục II
  Thông tư 01/2011/TT-BNV [Thể thứ và kỹ thuật]


  CHƯƠNG 2
  THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN
  XIN CÁM ƠN QUAN TÂM THEO DÕI
  Chỉ dẫn phạm vi lưu hành (11)
  Quốc hiệu (1)
  Địa danh, ngày tháng năm (4)
  Trích yếu của CV (5b)
  Khẩn (10b)
  Tên loại
  và trích yếu (5a)
  Số, ký hiệu (3)
  Tên cơ quan (2)
  Kính gửi (9a)
  Mật (10a)
  Nội dung văn bản (6)
  logo
  XIN CÁM ƠN QUAN TÂM THEO DÕI
  Họ tên (7b)
  Nơi nhận (9b)
  Thông tin cơ quan (14)
  Quyền hạn và chức vụ (7a)
  Ký (7c)
  Nội dung văn bản (6)
  8
  14
  Thông tư 01/2011/TT-BNV [Thể thức và Kỹ thuật]
  Điều 6. Quốc hiệu (ô số 1)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Dòng 1 in hoa (cỡ 12/13) nhỏ hơn dòng 2 in thường một cỡ chữ để cân đối;
  gạch ngang dùng lệnh vẽ (lệnh draw), không gạch dưới (lệnh underline);
  Cách nhau dòng đơn.
  Thông tư 01/2011/TT-BNV [Thể thức và kỹ thuật]
  Điều 7. Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản (ô số 2)
  - Ghi thêm: HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH, TĐ kinh tế NN, TCty 91 không có chủ quản.
  - Có thể ghi đầy đủ hoặc viết tắt từ thông dụng, đúng tên theo QĐ thành lập hoặc công nhận
  - Cùng cỡ chữ với Quốc hiệu.
  - Có thể trình bày trên nhiều dòng. (TT55 không nói)
  - Gạch ngang dùng lệnh vẽ, không gạch dưới.
  Thông tư 01/2011/TT-BNV [Thể thức và kỹ thuật]
  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
  TỈNH KIÊN GIANG
  UBND TỈNH KIÊN GIANG
  SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO
  VÀ DU LỊCH
  Thông tư 01/2011/TT-BNV [Thể thức và kỹ thuật]
  Điều 8. Số, ký hiệu văn bản (ô số 3)
  - Giống TT 55; nhưng không quy định văn bản QPPL; kết cấu:
  +Văn bản có tên loại: Tên loại văn bản-Cơ quan ban hành
  +Văn bản không tên loại (công văn): Tên cơ quan ban hành-Đơn vị soạn thảo/lĩnh vực (đối với cấp huyện, xã)
  +Thư công không có số, ký hiệu văn bản
  - Tổ chức tư vấn được sử dụng dấu cơ quan: Lấy số và ký hiệu riêng.
  - Cơ quan đơn vị tự đặt lĩnh vực cho tiện dụng
  Thông tư 01/2011/TT-BNV [Thể thức và kỹ thuật]
  Vài ví dụ:
  Nghị quyết của HĐND:
  Số:xx/NQ-HĐND
  Quyết định của Sở GD&ĐT: quy định trực tiếp/gián tiếp
  Số:xx/QĐ-SGD&ĐT
  Quy định của Sở Công thương:
  Số:xx/QyĐ-SCT
  Công văn của Sở GD&ĐT:
  Số:xxx/SGD&ĐT-VP (Văn phòng biên soạn)
  Công văn của Văn phòng UBND tỉnh:
  Sô:xxx/VP-KSTT (Phòng Kiểm soát TTHC soạn)
  Thông tư 01/2011/TT-BNV-thể thức và kỹ thuật
  Điều 9. Địa danh và ngày, tháng, năm ban hành (ô số 4)
  - Trên cùng một dòng với số, ký hiệu văn bản. Canh giữa Quốc hiệu
  - Tên tỉnh/TP nào lấy tên tỉnh/TP đó, không lấy tên TP thuộc tỉnh. Đối với cơ quan trung ương đóng tại tỉnh cũng vậy. (TT55 lấy tên cấp huyện nơi đóng trụ sở)
  - Tên cấp huyện, cấp xã lấy tên huyện, xã. Nếu TP thuộc tỉnh trùng tên tỉnh thì ghi thêm TP. Ví dụ TP.Vĩnh Long, TP.Cà Mau
  - Địa danh hệ công an do Bộ CA quy định
  Thông tư 01/2011/TT-BNV [Thể thức và kỹ thuật
  UBND TỈNH KIÊN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM
  VĂN PHÒNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 02/QĐ-VP Kiên Giang, ngày… tháng… năm 2011

  UBND TỈNH KIÊN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 123/BC-SGD&ĐT Kiên Giang, ngày… tháng… năm 2011

  ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM
  THỊ TRẤN VĨNH THUẬN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 01/QĐ-UBND TT. Vĩnh Thuận, ngày… tháng… năm 2011
  Thông tư 01/2011/TT-BNV [Thể thức và kỹ thuật]
  Điều 10. Tên loại và trích yếu nội dung (ô 5a)
  Trừ công văn, văn bản phải có tên loại theo Phụ lục I. Trích yếu nội dung là một câu ngắn gọn, khái quát nội dung.
  Lưu ý:
  +Tên loại quy định cứng: ở giữa, cỡ 14, in hoa, đứng, đậm
  +Trích yếu nằm dưới tên loại, cân giữa, cỡ 14 in thường, đứng, đậm
  +Trích yếu của công văn đặt cân đối ở dưới số, ký hiệu văn bản, nhỏ hơn 1 cỡ chữ
  so với số, ký hiệu
  +Cách dòng 6pt.
  +Có gạch ngang

  Thông tư 01/2011/TT-BNV [Thể thức và kỹ thuật]
  Một số ví dụ:
  Quyết định số 746/QĐ-SGD&ĐT ngày 30 tháng 3 năm 2011

  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc ban hành Quy chế dân chủ cơ sở năm 2011

  Công văn VP.UBND tỉnh ngày 30 tháng 3 năm 2011

  Số:897/VP-KTTH
  V/v báo cáo giải ngân các khoản ứng
  trước được chuyển thành vốn cấp từ
  nguồn vượt thu và bội chi NSNN năm 2009
  Thông tư 01/2011/TT-BNV [Thể thức và kỹ thuật]
  Điều 11. Nội dung văn bản (ô số 6)
  Không thay đổi yêu cầu cơ bản của TT 55
  Nội dung:
  +phù hợp hình thức văn bản
  +phù hợp đường lối, chính sách và pháp luật
  +ngắn gọn, rõ ràng, chính xác
  +dùng từ phổ thông, giải thích từ chuyên môn
  +viết tắt từ thông dụng, sử dụng viết tắt mới nhiều lần phải ngoặc đơn (aaa)
  +viện dẫn văn bản lần đầu ghi đầy đủ, lần sau chỉ ghi tên loại và số, ký hiệu; riêng luật và pháp lệnh chỉ ghi tên loại và tên
  +viết hoa thực hiện theo Phụ lục VI
  Thông tư 01/2011/TT-BNV [Thể thức và kỹ thuật]
  Ví dụ:
  …HĐND, UBND cấp xã…
  …các tổ chức tín dụng (TCTD)…
  … được quy định tại Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư…
  …tại Nghị định số 110/2004/NĐ-CP…
  Lưu ý đối với Luật đã ban hành nhiều nên ghi thêm năm ban hành (TT01 không nói)
  …Luật Đất đai năm 1993…
  …Luật Đất đai năm 2003…

  Thông tư 01/2011/TT-BNV [Thể thức và kỹ thuật]
  Vài ví dụ viết hoa theo Phụ lục VI
  Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
  Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Ban Chỉ đạo tỉnh về Phòng chống tham nhũng
  phường Vĩnh Thanh Vân
  Phường Điện Biên Phủ
  thành phố Rạch Giá
  Thành phố Hồ Chí Minh
  quận Hoàn Kiếm
  Quận I
  Thủ đô Hà Nội

  Thông tư 01/2011/TT-BNV [Thể thức và kỹ thuật]
  Điều 11. (tt)
  Bố cục:
  - kết cấu chung theo phần, chương, mục, điều, khoản, điểm; hướng dẫn tại Phụ lục V thêm “tiết” ( - ) và “tiểu tiết” ( + )
  - kết cấu có “điều” thì phần, chương, mục, điều phải có tiêu đề
  - toàn lời văn nội dung dùng một cỡ chữ
  - quy định chi tiết chữ số La Mã, Ả Rập, chữ cái tiếng Việt, khoảng cách thụt đầu dòng, khoảng cách dòng.
  Thông tư 01/2011/TT-BNV [Thể thức và kỹ thuật]
  Thông tư 01/2011/TT-BNV [Thể thức và kỹ thuật]
  Điều 12. Quyền hạn, chức vụ, chữ ký, họ tên người có thẩm quyền.(ô 7a, 7b và 7c)
  Quyền hạn
  ký TM. ; TL.; TUQ. phải được quy định bằng văn bản
  Chức vụ, chức danh
  - không lặp lại tên cơ quan trừ khi ký liên tịch
  - không ghi những chức danh không được quy định
  - Đối với tổ chức tư vấn phân 02 loại:
  +có con dấu riêng, không ghi chức danh nhà nước
  +được dùng con dấu cơ quan nhà nước, ghi 02 chức danh
  - Văn bản giao dịch, sự nghiệp, llvt được ghi thêm học hàm, học vị, quân hàm
  Thông tư 01/2011/TT-BNV [Thể thức và kỹ thuật]
  TM.HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH
  KT.CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  TL.GIÁM ĐỐC
  CHÁNH VĂN PHÒNG
  Huỳnh Văn C
  TUQ.CHÁNH VĂN PHÒNG
  TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH-TỔ CHỨC
  TRƯỞNG BAN
  (chữ ký, dấu UBND tỉnh)

  PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
  Nguyễn Văn A
  GIÁM ĐỐC

  (chữ ký, dấu CA tỉnh)

  Thiếu tướng Phạm Thị B
  Thông tư 01/2011/TT-BNV [Thể thức và kỹ thuật]
  Điều 13. Dấu của cơ quan, tổ chức (ô số 8) thực hiện theo Điều 26 Nghị định số 110/2004/NĐ-CP; chỉ quy định thêm thêm giáp lai không quá 05 trang
  *Thư công không đóng dấu của cơ quan, tổ chức


  Thông tư 01/2011/TT-BNV [Thể thức và kỹ thuật]
  Điều 14. Nơi nhận.(ô 9a và 9b)
  Gửi các cơ quan có trách nhiệm:
  +để xem xét, giải quyết;
  +để thi hành;
  +để kiểm tra, giám sát;
  +để báo cáo;
  +để trao đổi công việc;
  +để biết và để lưu.
  Quy định cứng Nơi nhận cỡ 12 nghiêng, đậm; tên cơ quan cỡ 11 đứng, thường

  Thông tư 01/2011/TT-BNV [Thể thức và kỹ thuật]
  Điều 14. (tt)
  Cách trình bày không khác TT55, gồm
  +Văn bản có tên loại, “Nơi nhận” ở dưới (9b)
  +Công văn có “Kính gửi” (9a) ở trên và “Nơi nhận” (9b) ở dưới (ghi lại đầy đủ chức danh cao cấp).
  - Tuy nhiên trong mẫu 1.4 Phụ lục V về các văn bản có tên loại khác thì Tờ trình có thể có cả “Kính gửi” (ô 9a) và “Nơi nhận” (9b)
  - Ngoài ra Công điện, Giấy mời, Giấy giới thiệu, Phiếu chuyển, Phiếu gửi có bố trí “Nơi nhận” riêng.
  Thông tư 01/2011/TT-BNV [Thể thức và kỹ thuật]
  Ví dụ Công văn số 1068/VP-KTCN ngày 09/4/2011 của Văn phòng UBND tỉnh v/v góp ý dự thảo Nghị định quy định dạy thêm và học thêm.

  Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo.
  …………..
  Nơi nhận:
  - CT, các PCT.UBND tỉnh; (để báo cáo)
  - Như trên; (ghi đầu tiên)
  - Ban LĐVP, P.KTCN; (để biết)
  - Lưu VT, dtnha.
  Thông tư 01/2011/TT-BNV-thể thức và kỹ thuật
  Điều 15. Các thành phần khác.
  Cơ bản giống như TT 55,
  - dấu chỉ mức độ mật; (ô 10a)
  - dấu chỉ mức độ khẩn;(ô 10b)
  - chỉ dẫn về phạm vi lưu hành; (ô 11)
  - thông tin về cơ quan; (ô 14)
  - ký hiệu người đánh máy và số lượng (văn bản cần quản lý chặt); (ô 13)
  - chỉ dẫn về phụ lục
  - trong các mẫu hướng dẫn: có thể ghi chữ tắt của cơ quan, người soạn thảo văn bản (ô 13).

  XIN CÁM ƠN QUAN TÂM THEO DÕI
  Chỉ dẫn phạm vi lưu hành (11)
  Quốc hiệu (1)
  Địa danh, ngày tháng năm (4)
  Trích yếu của CV (5b)
  Khẩn (10b)
  Tên loại
  và trích yếu (5a)
  Số, ký hiệu (3)
  Tên cơ quan (2)
  Kính gửi (9a)
  Mật (10a)
  Nội dung văn bản (6)
  logo
  XIN CÁM ƠN QUAN TÂM THEO DÕI
  Họ tên (7b)
  Nơi nhận (9b)
  Thông tin cơ quan (14)
  Quyền hạn và chức vụ (7a)
  Ký (7c)
  Nội dung văn bản (6)
  8
  13
  Thông tư 01/2011/TT-BNV [Thể thức và kỹ thuật]
  Điều 15. (tt)
  Lưu ý một số điểm:
  - Phần “khẩn”, “mật” theo TT 55 thuộc phần chính còn TT 01 thuộc thành phần khác.
  - Bỏ phần “Dự thảo” văn bản
  - “Khẩn”, “Mật” khắc dấu sẵn dùng mực đỏ tươi; thêm con dấu “Hỏa tốc hẹn giờ”
  - Quy định về trình bày Phụ lục
  - Đánh số trang không đánh số trang đầu, quy định cứng góc phải cuối trang
  Thông tư 01/2011/TT-BNV [Thể thức bản sao]
  ĐiỀU 16. Thể thức bản sao.
  - Hình thức:”SAO Y BẢN CHÍNH”; ”TRÍCH SAO” VÀ ”SAO LỤC”
  - Thành phần đầy đủ như văn bản hành chính:
  +Tên cơ quan, tổ chức sao,
  +Số, ký hiệu bản sao,
  +Địa danh, ngày, tháng, năm,
  +Quyền hạn, chức vụ, họ tên người có thẩm quyền, chữ ký,
  +Dấu của cơ quan, tổ chức,
  +Nơi nhận.
  - Trình bày ở cuối văn bản, vị trí theo Phụ lục III
  XIN CÁM ƠN QUAN TÂM THEO DÕI
  Họ tên (5b)
  Nơi nhận (7)
  Quyền hạn và chức vụ (5a)
  Ký (5c)
  Phần cuối bản sao
  6
  Tên cơ quan (2)
  SAO Y BẢN CHÍNH (1)
  Địa danh, ngày tháng năm (4)
  Số, ký hiệu (3)
  Thông tư 01/2011/TT-BNV


  CHƯƠNG 4
  TỔ CHỨC THỰC HiỆN
  Thông tư 01/2011/TT-BNV [Tổ chức thực hiện]
  Có hiệu lực kể từ ngày 05/3/2011
  Chỉ thay đổi văn bản hành chính; còn văn bản QPPL chờ Bộ Tư pháp ban hành
  Thêm Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng Cty 91 phải triển khai thực hiện.
  Bộ, ngành căn cứ quy định này để ban hành quy định đặc thù cho phù hợp.
  Thông tư 01/2011/TT-BNV [Các phụ lục kèm theo]
  PHỤ LỤC I: BẢNG CHỮ VIẾT TẮT TÊN LOẠI VĂN BẢN VÀ BẢN SAO
  PHỤ LỤC II: SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC VĂN BẢN
  PHỤ LỤC III: SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC BẢN SAO VĂN BẢN
  PHỤ LỤC IV: MẪU CHỮ VÀ CHI TIẾT TRÌNH BÀY THỂ THỨC VĂN BẢN VÀ THỂ THỨC BẢN SAO
  PHỤ LỤC V: MẪU TRÌNH BÀY VĂN BẢN VÀ BẢN SAO VĂN BẢN
  PHỤ LỤC VI: VIẾT HOA TRONG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

  Thông tư 01/2011/TT-BNV [Một số gợi ý]
  Một số gợi ý:
  - Kết cấu Thông tư/TTLT có ”điều” hay không có ”điều”?
  Theo TT 55 còn hiệu lực không có “điều”; tuy nhiên gần đây các Thông tư/TTLT kết cấu có “điều”
  - Quyết định gián tiếp ban hành hay phê duyệt một văn bản khác như quy chế, quy định, chương trình, kế hoạch, đề án, phương án… có 02 loại
  +Ban hành/phê duyệt văn bản cùng cấp
  +Phê duyệt văn bản của cấp dưới.
  Bản thân quy chế, quy định… cũng là một hình thức văn bản có tên loại và có vị trí pháp lý; có cần thiết đi kèm theo quyết định?
  Khi phê duyệt thì văn bản được phê duyệt số, ký hiệu như thế nào?
  Thông tư 01/2011/TT-BNV [Một số gợi ý]
  Một số gợi ý:
  - Kết cấu ”lạ” Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của TTg về việc phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”
  Điều 1. Phê duyệt…
  I. QUAN ĐiỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH.
  II. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH.
  1. Mục tiêu tổng quát.
  a. xxx xxx xxx
  b. xxx xx xxxxx
  - Theo mẫu Công văn 1.5 Phụ lục V; “Nếu nơi nhận (kính gửi) là những chức danh, chức vụ cao cấp của Nhà nước, thì phần nơi nhận không ghi “như trên” mà ghi trực tiếp những chức danh, chức vụ ấy vào”.
  XIN CÁM ƠN QUAN TÂM THEO DÕI
   
  Gửi ý kiến