THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Từ Điển Online

  Tra Từ Điển Online 

                

   

  CTy HPEC

  Về Trang chủ

  Đề kiểm tra giữa kỳ I_Tiếng Anh lớp 6_1

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: tkh
  Người gửi: Lê Trung Chánh (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:25' 08-12-2013
  Dung lượng: 86.5 KB
  Số lượt tải: 363
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I (2013- 2014)
  
  MÔN: ANH VĂN 6
  
  Thời gian: 45 phút (không kể giao đề)
  
  
  A. Matrix

  Part/ Section/
  Q. no.
  Q. levels
  
  Text types/ Materials/ Situations
  Language sub-skills
  Question Types
  
  
  Kno
  Com
  LowApp
  Hi
  App
  
  
  
  
  Grammar
  Q. 2
  Q. 4
  Q. 5
  Q. 6
  Q. 7
  Q. 8
  
  (
  (
  (
  (
  (
  (
  

  
  
  
  Adjective
  Verb
  Question words
  preposition
  noun
  subject
  
  - your
  - do
  - how
  - in
  - pen
  - they
  

  Structured / MCQ
  ( Multiple choice)
  
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  Q. 5
  Q. 6
  Q. 7
  Q. 8
  (
  (
  (
  (
  (
  (
  (
  (
  
  
  
  - wh questions
  - number
  - wh questions
  - wh questions
  - wh questions
  - wh questions
  - wh questions
  - yes-no questions
  What
  99
  How
  What
  what…
  what
  how
  Is
  
  Matching

  
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  
  (
  (
  (
  (
  
  
  
  Tobe

  Is, am, are

  Structured / MCQ
  ( Multiple choice)

  
  
  No. of items: 18
  Mark allocated:4.5
  
  18
  4.5
  

  
  
  
  
  
  
  Vocabulary
  Q. 1
  Q. 3
  
  
  (
  (
  
  
  
  Job
  School thing
  
  Teacher
  Desk
  
  Multiple choice
  
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  Q. 5
  Q. 6
  Q. 7
  Q. 8
  

  (
  (
  (
  (
  (
  (
  (
  (
  
  
  tobe
  tobe
  noun
  Preposition


  number
  - am
  - is
  - years
  - in
  - one
  - six
  - twenty
  - eighty-five
  


  Fill in the blank
  
  
  No. of items: 10
  Mark allocated: 2.5
  

  
  10
  2.5
  
  
  
  
  
  
  Reading comprehension
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  Q. 5
  Q. 6
  
  

  (
  (
  (
  (
  

  (
  (
  
  
  With the topic “ family”
  

  - Identifying details
  
  T OR F  Wh- question
  
  
  No. of items: 6
  Mark allocated: 2
  

  
  4
  1
  
  2
  1
  
  
  
  
  
  Writing
  Q. 1
  Q. 2

  
  


  
  (
  (
  
  
  Things I do
  
  Guided write / write in the blank
  
  Rewrite sentences
  
  
  No. of items: 2
  Mark allocated: 1
  

  

  
  2
  1
  
  
  
  
  
  Total items: 36

  Total marks: 10
  18

  4.5
  14

  3.5
  4

  2
  


  
  
  
  
  
  B. Test contents

  I/ Circle the letter of the correct answers (2 ms)
  1. Lan is a.................. She teaches in a school.
  A. teacher B. nurse C. docter D. student
  2. Close……………. books.
  A. I B. your C. he D. she
  3. This is a kind of school things. It is a.............
  A. desk B. TV C. couch D. telephone
  4. Where ............... you live?
  A. are B. is C. am D. do
  5. ................. do you spell your name?
  A. Where B. How C. What D. When
  6. Come ................
  A. up B. on C. down D. in
  7. This is a ...................
  A. books B. pen C. eraser D. windows
  8. What are these? ( .................. are windows.
  A. This B. That C. They D. Those
  II. Match one question in column A with
   
  Gửi ý kiến