THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Từ Điển Online

  Tra Từ Điển Online 

                

   

  CTy HPEC

  Về Trang chủ

  KẾ HOẠCH Tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày CT Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc - ... (11/6/1948 - 11/6/2013)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: PGD
  Người gửi: Lê Trung Chánh (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:01' 21-06-2013
  Dung lượng: 61.5 KB
  Số lượt tải: 12
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN GIANG THÀNH
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
  PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
  
  Số: 21/KH-PGDĐT
  
  Giang Thành, ngày 10 tháng 6 năm 2013
  
  
  KẾ HOẠCH
  Tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi
  Thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước
  (11/6/1948 - 11/6/2013)

  Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 07/5/2013 của UBND huyện Giang Thành tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2013).
  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giang Thành xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm như sau:
  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  1. Mục đích
  Nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Kịp thời tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua gắn với tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở các cơ quan, đơn vị, tránh lãng phí, phô trương, hình thức. Thông qua đó nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để học tập và làm theo.
  2. Yêu cầu
  Các hoạt động kỷ niệm phải được tổ chức trang trọng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng phải thật sự là những điển hình tiêu biểu được lựa chọn công khai, dân chủ, không khen thưởng dàn đều, chạy theo số lượng.
  II. NỘI DUNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG
  1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền
  a. Nội dung
  - Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Kết luận số 83-KL/TW ngày 30/8/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; Chỉ thị 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; Quyết định 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.
  Nội dung Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bối cảnh ra đời, ý nghĩa, tác dụng và những kết quả nổi bật thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc trong 65 năm qua.
  Những điển hình, nhân tố mới, những tập thể, cá nhân tiêu biểu được phong tặng các danh hiệu, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trong lao động sản xuất, công tác và chiến đấu; những tấm gương mới xuất hiện trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
  b) Khẩu hiệu tuyên truyền: Chọn một trong các khẩu hiệu sau
  - Kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 – 11/6/2013);
  - Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất;
  - Toàn đảng, toàn dân, toàn quân chung sức xây dựng nông thôn mới;
  - Toàn đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;
  - Mỗi người tốt, mỗi việc tốt đều là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp;
  c) Hình thức tuyên truyền: Băngrol và tọa đàm tại cơ quan, trường học.
  d) Thời gian tuyên truyền: Từ nay đến hết tháng 6/2013.
  2. Tổ chức họp mặt, biểu dương, khen thưởng
  a) Đối tượng biểu dương, khen
   
  Gửi ý kiến