THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Từ Điển Online

  Tra Từ Điển Online 

                

   

  CTy HPEC

  Về Trang chủ

  Số: 55/2008/CT-BGDĐT Về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng CNTT trong ngành giáo dục giai đoạn 2008 - 2012

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Trung Chánh (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:25' 03-08-2010
  Dung lượng: 115.5 KB
  Số lượt tải: 9
  Số lượt thích: 0 người
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  Số: 55/2008/CT-BGDĐT
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2008
  
  
  CHỈ THỊ
  Về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin
  trong ngành giáo dục giai đoạn 2008 - 2012

  Công nghệ thông tin (sau đây viết tắt là CNTT) là công cụ đắc lực hỗ trợ đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập và hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục, góp phần nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục. Phát triển nguồn nhân lực CNTT và ứng dụng CNTT trong giáo dục là một nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa quyết định sự phát triển CNTT của đất nước. Để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo, tăng cường giảng dạy và đào tạo về CNTT, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cấp quản lý, các cơ sở giáo dục trong toàn ngành triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây trong giai đoạn 2008-2012:
  1. Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của CNTT và triển khai có kết quả cao yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong năm học 2008 - 2009 là “Năm học đẩy mạnh ứng dụng CNTT, đổi mới quản lý tài chính và xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
  Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức ở các cấp quản lý giáo dục, nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục về vai trò, vị trí và sự cần thiết của CNTT trong giáo dục. Thủ trưởng các cấp quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục trực tiếp chỉ đạo, tổ chức triển khai các biện pháp để đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác chuyên môn và quản lý.
  Phổ biến rộng rãi và quán triệt đầy đủ các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về CNTT của Chính phủ và của ngành.
  Năm học 2008 - 2009 được chọn là “Năm học đẩy mạnh ứng dụng CNTT, đổi mới quản lý tài chính và xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tạo bước đột phá về ứng dụng CNTT trong giáo dục và tạo tiền đề phát triển ứng dụng CNTT trong những năm tiếp theo.
  2. Xây dựng hệ thống đơn vị công tác chuyên trách về CNTT trong ngành
  Xây dựng hệ thống đơn vị công tác chuyên trách về CNTT của ngành giáo dục, làm đầu mối triển khai ứng dụng CNTT theo tinh thần Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước.
  3. Phát triển mạng giáo dục (EduNet) và các dịch vụ công về thông tin giáo dục trên Internet
  Phối hợp với Tổng Công ty Viễn thông Quân đội Viettel triển khai mạng giáo dục: kết nối Internet băng thông rộng miễn phí đến các cơ sở giáo dục mẫu giáo, mầm non, tiểu học, THCS và THPT, các phòng giáo dục và đào tạo, các trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm học tập cộng đồng; trước ngày 31/10/2008 hoàn thành nối kênh thuê riêng qua cáp quang tới các sở giáo dục và đào tạo; trước ngày 30/6/2009 hoàn thành nối cáp quang với giá ưu đãi đặc biệt tới các trường đại học, cao đẳng; bắt đầu triển khai kết nối Internet miễn phí qua sóng di động của Viettel cho các cơ sở giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, miền núi và hải đảo.
  Tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn và giảng dạy qua mạng với 3 hình thức: qua truyền hình, qua web và qua đàm thoại. Mở rộng áp dụng hình thức này cho công tác đào tạo và tập huấn, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, tập huấn thanh tra viên, tuyển sinh…để tiết kiệm thời gian, kinh phí, công sức đi lại.
  Các cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục cần tích cực và chủ động tham gia tạo nội dung thông tin cho các chuyên mục của Website Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Website Bộ) tại hai địa chỉ website là www.moet.gov.vn và www.edu.net.vn.
  Mỗi đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp và mỗi sở giáo dục và đào tạo cần có website riêng với các nội dung cần thiết liên quan đến hoạt động của mình.
  Triển khai hệ thống e-mail quản lý giáo dục có tên miền @moet.edu.vn. Triển khai hệ thống e-mail theo tên miền của các cơ sở giáo dục để cung cấp địa chỉ email cho tất cả sinh viên, học sinh, giáo viên, giảng viên, cán
   
  Gửi ý kiến