THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Từ Điển Online

  Tra Từ Điển Online 

                

   

  CTy HPEC

  Về Trang chủ

  Hướng dẫn sử dụng Calc OpenOffice.doc

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: st
  Người gửi: Lê Trung Chánh (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:01' 24-06-2010
  Dung lượng: 1.1 MB
  Số lượt tải: 32
  Số lượt thích: 0 người
  Hướng dẫn sử dụng OpenOffice.org Calc

  MỤC LỤC
  GIỚI THIỆU 4
  CHƯƠNG 01: LÀM QUEN VỚI CALC 6
  1. Cách khởi động Calc 6
  2. Màn hình làm việc của Calc 7
  3. Tạo một bảng tính mới 8
  4. Lưu bảng tính lên đĩa 9
  5. Mở bảng tính đã tồn tại trên đĩa 11
  6. Đóng bảng tính và thoát khỏi Calc 12
  CHƯƠNG 02: CÁC THAO TÁC VỚI TRANG TÍNH 14
  1. Thêm và xoá các trang tính 14
  2. Đổi tên trang tính 16
  3. Sao chép/Di chuyển một trang tính 16
  4. Ẩn và hiện lại một trang tính 17
  5. Bảo vệ trang tính 18
  6. Chọn nhiều trang tính 20
  CHƯƠNG 03: XỬ LÝ DỮ LIỆU TRONG BẢNG TÍNH 21
  1. Các kiểu dữ liệu 21
  1.1. Dạng chuỗi (Text) 21
  1.2. Dạng số (Number) 22
  1.3. Dạng công thức (Formulas) 22
  1.4. Dạng ngày (Date), giờ (Time) 22
  2. Các toán tử trong công thức 23
  2.1. Toán tử số 23
  2.2. Toán tử chuỗi 23
  2.3. Toán tử so sánh 23
  3. Nhập dữ liệu 24
  3.1. Dữ liệu bất kỳ 24
  3.2. Dữ liệu trong các ô tuân theo quy luật 24
  3.3. Dữ liệu kiểu công thức 27
  3.4. Công thức mảng 29
  4. Sửa, xóa dữ liệu 30
  5. Các thao tác với ô 30
  5.1. Chọn ô 30
  5.2. Di chuyển giữa các ô 32
  5.3. Cắt, sao chép và dán ô 34
  6. Xử lý ô, hàng và cột trong bảng tính 35
  6.1. Điều chỉnh kích cỡ hàng và cột 35
  6.2. Chèn ô, hàng và cột 37
  6.3. Xóa ô, hàng và cột 38
  6.4. Chuyển hàng thành cột và ngược lại 39
  6.5. Ẩn/hiện hàng, cột 41
  6.6. Cố định và bỏ cố định các hàng, cột 41
  7. Định dạng dữ liệu 42
  7.1. Định dạng ký tự 42
  7.2. Định dạng số 44
  7.3. Canh biên (dóng hàng) 44
  7.4. Kẻ khung 46
  7.5. Tô màu nền 47
  7.6. Định dạng tự động 48
  8. Đặt tên cho ô hoặc miền 48
  8.1. Đặt tên cho ô hoặc miền bằng tay 49
  8.2. Đặt tên theo tiêu đề của cột hay hàng (tự động) 50
  8.3. Dán tên vào công thức 50
  8.4. Về nhanh một ô hoặc miền đã được đặt tên 51
  8.5. Xóa tên ô hoặc miền 51
  9. Ghi chú cho ô 51
  10. Bảo vệ ô hoặc miền 52
  11. Theo dõi sự thay đổi của dữ liệu 53
  CHƯƠNG 04: HÀM TRONG CALC 56
  1. Quy tắc chung 56
  2. Xây dựng công thức 57
  3. Các hàm trong Calc 59
  3.1. Hàm ngày tháng 59
  3.2. Hàm ký tự 65
  3.3. Hàm toán học 68
  3.4. Hàm logic 72
  3.5. Hàm thống kê 73
  3.6. Hàm tìm kiếm và tham chiếu 74
  CHƯƠNG 05: ĐỒ THỊ 79
  1. Tạo đồ thị mới 79
  2. Chỉnh sửa đồ thị 83
  2.1. Thay đổi vị trí đồ thị 83
  2.2. Thay đổi kích thước đồ thị 84
  2.3. Thay đổi loại đồ thị 84
  2.4. Thay đổi miền dữ liệu đầu vào cho đồ thị 84
  2.5. Chỉnh sửa các đối tượng 85
  2.6. Bổ sung/bỏ đường kẻ lưới 85
  CHƯƠNG 06: QUẢN TRỊ DỮ LIỆU 86
  1. Khái niệm về cơ sở dữ liệu 86
  2. Sắp xếp dữ liệu 87
  3. Lọc dữ liệu 88
  3.1. Các yếu tố cơ bản 88
  3.2. Lọc tự động (AutoFilter) 89
  3.3. Lọc nâng cao (Advanced Filter) 90
  4. Tổng kết theo nhóm 91
  4.1. Tổng kết theo một loại nhóm (Subtotals): 91
  4.2. Tổng kết theo nhiều loại nhóm 93
  CHƯƠNG 07: TRÌNH BÀY TRANG VÀ IN 96
  1. Chọn cỡ giấy, hướng in, đặt lề 96
  2. Tạo tiêu đề đầu trang và cuối trang 98
  3. Lặp lại tiêu đề của bảng tính khi sang trang 100
  4. In 101
  BÀI TẬP 103
  PHỤ LỤC: NHỮNG KHÁC NHAU CƠ BẢN GIỮA CALC VÀ EXCEL 117
  MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 123
  Avatar
  Hướng dẫn sử dụng OpenOffice.org Calc
   
  Gửi ý kiến