THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  2 khách và 1 thành viên
 • Nguyễn Văn Ngọc
 • Từ Điển Online

  Tra Từ Điển Online 

                

   

  CTy HPEC

  Về Trang chủ

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: sưu tầm
  Người gửi: Phan Van Dien (trang riêng)
  Ngày gửi: 02h:08' 09-02-2010
  Dung lượng: 709.0 KB
  Số lượt tải: 61
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS ĐẠ M`RÔNG
  TỔ: HOÁ - SINH - ĐỊA - TD
  GV: LÊ ANH LINH
  CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
  ĐẾN DỰ GIỜ TIẾT HỌC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  KIỂM TRA BÀI CŨ:
  Trong các chất sau: CaO, SO2, H2SO4, NaOH, Ca(OH)2, HCl. Hãy cho biết những chất nào là oxit, axit, bazơ?
  Oxit: CaO, SO2.
  Axit: H2SO4, HCl.
  Bazơ: NaOH, Ca(OH)2.

  Bài 7. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA BAZƠ.

  Tác dụng với chất chỉ thị:
  Xanh
  Phenolphtalein không màu
  Đỏ
  Quỳ tím
  2. Taùc duïng vôùi oxit axit:

  2. Tác dụng với oxit axit  Ca(OH)2
  +
  CO2
  CaCO3
  +
  H2O
  2NaOH
  +
  SO2
  Na2 SO3
  +
  H2O
  Muối + H2O

  3. Tác dụng với dung dịch axit:
  3. Tác dụng với axit:  Cu(OH)2
  +
  2HCl
  CuCl2
  +
  2H2O
  KOH
  +
  HCl
  KCl
  +
  H2O
  Muối + H2O

  4. Bazơ không tan bị nhiệt phân huỷ:  O. bazơ
  +
  H2O
  Cu(OH)2
  CuO
  +
  H2O
  Moät soá bazô khaùc: Fe(OH)2, Al(OH)3…..cuõng bò nhieät phaân gioáng nhö Cu(OH)2 taïo oxit vaø nöôùc.
  Ngoaøi ra, dung dòch bazô coøn taùc duïng vôùi dung dòch muoái( seõ tìm hieåu ôû Baøi 9).

  CŨNG CỐ:
  Hoàn thành các PTHH sau:
  a.  Cu(OH)2
  +
  2HCl
  CuCl2
  +
  2H2O
  b.
  Ba(OH)2
  +
  CO2
  BaCO3
  +
  H2O
  c.
  Cu(OH)2
  CuO
  +
  H2O
  d.
  NaOH
  +
  HCl
  NaCl
  +
  H2O

  DẶN DÒ:
  Về nhà học bài.
  Làm các bài tập 2, 3, 4, 5 SGK/25.
  Chuẩn bị bài 8: "Một số bazơ quan trọng" - Phần A.   
  Gửi ý kiến