THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Từ Điển Online

  Tra Từ Điển Online 

                

   

  CTy HPEC

  Về Trang chủ

  Bai_giang_Internet-intranet

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Văn Chương (trang riêng)
  Ngày gửi: 23h:16' 10-08-2009
  Dung lượng: 1.5 MB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người
  Chương I Giới thiệu Internet và Intranet 3
  1.1. Kiến trúc logic mạng máy tính 3
  1.1.1. Khái niệm cơ bản về kiến trúc máy tính 3
  1.1.2. Kiến trúc Peer-to-Peer và các hệ thống tính toán 4
  1.1.3 Kiến trúc khách/chủ cổ điển 5
  1.1.4. Kiến trúc khách chủ dựa Web 10
  1.2. Nền tảng của các Công nghệ mạng 12
  1.2.1. Sự tương tác với Webserver 12
  1.2.2. Xử lý thông tin phân tán trên nền tảng cả các chương trình dễ biến đổi 15
  1.2.3. Truy xuất tới cơ sở dữ liệu quản hệ 23
  Chương II Ngôn ngữ HTML 27
  2.1 Khái niệm về ngôn ngữ HTML 27
  2.2 Lập trình Web với ngôn ngữ HTML 27
  2.2.1 Các thành phần cơ bản của html 27
  2.2.2 Cấu trúc tệp HTML 28
  2.3 Các tag cơ bản trong HTML 28
  2.3.1. Thẻ giải thích 28
  2.3.2 Các thẻ định dạng văn bản 28
  2.3.4 Một số kí tự đặc biệt trong HTML 31
  2.3.5 Các tag dùng thiết kế bảng 32
  2.3.6 Các tag tạo Frame 33
  2.3.7 Các tag dùng tạo Form 33
  Chương III Cascading style sheets 35
  2.1 Căn bản về CSS (Cascading style sheets) 35
  2.2 Cú pháp CSS 35
  2.2.1 Phần tử chọn – Seclector 35
  2.2.2 Các phần tử lựa chọn lớp giả động 39
  2.2.3 Thuộc tính, miêu tả, qui tắc 41
  2.3 Bổ sung CSS vào tài liệu HTML 44
  2.4. Các mô hình trực quan 45
  Chương IV Ngôn ngữ kịch bản Javascript 48
  4.1. Giới thiệu ngôn ngữ kịch bản Javascrip 48
  4.2. Ngôn ngữ kịch bản JavaScript 50
  4.2.1 Kiểu dữ liệu 50
  4.2.2 Khai báo biến 50
  4.2.3. Các toán tử JavaScript 51
  4.2.4. Các câu lệnh rẽ nhánh và lặp 53
  4.2.3. Các đối tượng trong JavaScript 59
  4.2.4. Hàm 66
  4.2.5. Lập trình hướng đối tượng trong JavaScript 68
  4.2.5.1 Tạo một đối tượng 68
  4.2.6. Lập trình với các đối tượng của trình duyệt 69
  4.2.7. HTML Forms 75
  Chương V Active Server Pages 88
  5.1.Giới thiệu công nghệ ASP 88
  5.2 Cú pháp và thao tác cơ bản 88
  5.2.1. Cách chèn các đoạn mã VBScript vào trong trang web 88
  5.2.2. Chú thích 89
  5.2.5. Các toán tử 90
  5.2.4. Hằng và biến 90
  5.3. Các câu lệnh 91
  5.3.1. Lệnh rẽ nhánh 91
  5.3.2. Lệnh lặp xác định 92
  5.3.3. Vòng lặp không xác định 93
  5.4 Hàm và thủ tục 95
  5.4.1. Hàm 95
  5.4.2. Thủ tục 95
  5.4.3. Ví dụ sử dụng hàm và thủ tục (Giaỉ phương trình bậc 2 một ẩn số) 95
  5.4.2. MỘT SỐ HÀM THƯỜNG DÙNG TRONG VBSCRIPT 96
  5.4.3. ĐOẠN MÃ DÙNG CHUNG 98
  5.5. Tệp cấu hình GLOBAL.ASA 99
  5.5.1. Các sự kiện 99
  5.5.2. Khai báo đối tượng 99
  5.5.3. Một file cấu hình Global.asa đơn giản 100
  5.5.2. TẬP HỢP (COLLECTION) TRONG ASP 100
  5.5.2.1. Khái niệm 100
  5.5.2.2. Cách truy cập các phần tử trong tập hợp 101
  5.6. Xử lý các FORM dữ liệu 102
  5.6.1. Mở đầu 102
  5.6.2. Sử dụng phương thức GET 102
  5.6.3. Sử dụng phương thức POST 103
  5.7. Các đối tượng cài sẵn trong ASP 105
  5.7.1. Các đối tượng ASP 105
  5.7.
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓