THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  3 khách và 0 thành viên

  Từ Điển Online

  Tra Từ Điển Online 

                

   

  CTy HPEC

  Về Trang chủ

  44 vị TT Mỹ

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hà Việt Chương (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:24' 21-07-2009
  Dung lượng: 6.2 MB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người
  Washington
  Töø 30/04/1789 ñeán 04/03/1707
  (2 nhieäm kì)
  2. John Adams
  Töø 04/03/1797 ñeán 04/03/1801
  3. Thomas Jefferson
  Töø 04/03/1801 ñeán 04/03/1809
  (2 nhieäm kì)
  4. James Madison
  Töø 04/03/1809 ñeán 04/03/1817
  (2 nhieäm kì)
  5. James Monroe
  Töø 04/03/1817 ñeán 04/03/1825
  (2 nhieäm kì)
  6. John Quincy Adams
  Töø 04/03/1825 ñeán 04/03/1829

  7. Andrew Jackson
  Töø 04/03/1829 ñeán 04/03/1837
  (2 nhieäm kì)

  8. Martin Van Buren
  Töø 04/03/1837 ñeán 04/03/1841
  9. William H. Harrison
  Töø 04/03/1841 ñeán 04/03/1841
  (Khoâng hieåu vì sao chæ coù 1 ngaøy)

  10. John Tyler
  Töø 04/03/1841 ñeán 04/03/1845
  11. James K. Polk
  Töø 04/03/1845 ñeán 04/03/1849

  12. Zachary Taylor
  Töø 04/03/1849 ñeán 09/07/1850
  (Khoâng bieát vì sao chæ hôn 1 naêm)
  13. Millard Fillmore
  Töø 09/07/1850 ñeán 04/03/1853
  14. Franklin Pierce
  Töø 04/03/1853 ñeán 04/03/1857
  16. Abraham Lincoln
  Töø 04/03/1861 ñeán 15/04/1865
  15. James Buchanan
  Töø 04/03/1857 ñeán 04/03/1861
  17. Andrew Johnson
  Töø 15/04/1865 ñeán 04/03/1869
  18. Ulysses S. Grant
  Töø 04/03/1869 ñeán 04/03/1877
  (2 nhieäm kì)
  19. Rutherford B. Hayes
  Töø 04/03/1877 ñeán 04/03/1881
  20. James Garfield
  Töø 04/03/1881 ñeán 19/09/1881
  (Khoâng bieát vì sao?)
  22. Grover Cleveland (lần 1)
  Töø 04/03/1885 ñeán 04/03/1889
  21. Chester A. Arthur
  Töø 19/09/1881 ñeán 04/03/1885
  24. Grover Cleveland (lần 2)
  Töø 04/03/1893 ñeán 04/03/1897
  23. Benjamin Harrison
  Töø 04/03/1889 ñeán 04/03/1893
  26. Theodore Roosevelt
  Töø 14/09/1901 ñeán 04/03/1909
  25. William McKinley
  Töø 04/03/1897 ñeán 14/09/1901
  28. Woodrow Wilson
  Töø 04/03/1913 ñeán 04/03/1921
  (2 nhieäm kì)
  27. William H. Taft
  Töø 04/03/1907 ñeán 04/03/1913
  30. Calvin Coolidge
  Töø 02/08/1923 ñeán 04/03/1929
  (Hôn 1 nhieäm kì)
  29. Warren G. Harding
  Töø 04/03/1921 ñeán 02/08/1923
  (Khoâng heát nhieäm kì)
  32. Franklin D. Roosevelt
  (Chưa có ảnh)
  Töø 04/03/1933 ñeán 12/04/1945
  31. Herbert Hoover
  Töø 04/03/1929 ñeán 04/03/1933
  34. Dwight D. Eisenhower
  Töø 20/01/1953 ñeán 20/01/1961
  (2 nhieäm kì)
  33. Harry S. Truman
  Töø 12/04/1945 ñeán 20/01/1953
  36. Lyndon B. Johnson
  Töø 22/11/1963 ñeán 20/01/1969
  35. John F. Kennedy
  Töø 20/01/1961 ñeán 22/11/1963
  38. Gerald Ford
  Töø 09/08/1974 ñeán 20/01/1977
  37. Richard Nixon
  Töø 20/01/1969 ñeán 09/08/1974
  40. Ronald Reagan
  Töø 20/01/1981 ñeán 20/01/1989
  (2 nhieäm kì)
  39. Jimmy Carter
  Töø 20/01/1977 ñeán 20/01/1981
  42. Bill Clinton
  Töø 20/01/1993 ñeán 20/01/2001
  (2 nhieäm kì)
  41. George H. W. Bush
  Töø 20/01/1989 ñeán 20/01/1993
  44. Barack Obama
  Töø 20/01/2009 (Nhieäm kì keát thuùc vaøo ngaøy 20/01/2013)
  43. George W. Bush
  Töø 20/01/2001 ñeán 20/01/2009
  Avatar
  Xem có ý kiến thêm. Vui vẻ.
   
  Gửi ý kiến