THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Từ Điển Online

  Tra Từ Điển Online 

                

   

  CTy HPEC

  Về Trang chủ

  Đề Kiểm tra cuối Học kỳ II_Toán lớp 6

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: ST
  Người gửi: Lê Trung Chánh (trang riêng)
  Ngày gửi: 23h:00' 14-05-2015
  Dung lượng: 110.5 KB
  Số lượt tải: 187
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
  MÔN: TOÁN 6
  Thời gian: 60 phút (không kể giao đề)
  
    I- MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ KIỂM TRA:
  * Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng trong chương trình Toán lớp 6 từ tuần 20 đến tuần 34 (Phần số học và hình học):

  1/ Kiến thức: - Biết quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu.
  - Biết khái niệm tam giác ABC.

  2/ Kĩ năng: - Nắm vững các quy tắc thực hiện các phép tính.
  - Vận dụng được các quy tắc thực hiện các phép tính 1 cách linh
  hoạt để tìm x.
  - Vận dụng tốt quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước để
  giải bài toán thực tế.
  - Vận dụng các kiến thức về góc để giải bài tập liên quan đến góc.

  3/ Thái độ: - Cẩn thận , chính xác.
  - Biết tự nhận xét đánh giá kết quả học tập và có hướng phấn đấu tiếp.

  * Qua việc kiểm tra đánh giá nhằm giúp giáo viên nắm được thực trạng việc dạy - học của mình và mức độ tiếp thu và vận dụng kiến thức của học sinh để định hướng và đề ra giải pháp nâng cao chất lượng dạy - học.

  II- HÌNH THỨC CỦA ĐỀ KIỂM TRA:
  Đề kiểm tra tự luận hoàn toàn.  III- THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:

  Cấp
  độ

  Chủ
  đề
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Cộng
  
  
  
  
  Cấp độ thấp
  Cấp độ cao
  
  
  1. Phép nhân số nguyên
  (6t )
  
  - Nắm vững các quy tắc thực hiện các phép tính
  - Vận dụng tốt các quy tắc thực hiện các phép tính để tìm x
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  Số câu:
  Số điểm:
  Số câu: 1
  Số điểm: 1,0
  Số câu: 1
  Số điểm: 1,0
  Số câu:
  Số điểm:
  Số câu: 2
  2,0 điểm
  = 20 %
  
  2. Rút gọn phân số, các phép tính với phân số cùng mẫu, quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước
  (17t )
  - Biết quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu
  - Nắm vững các quy tắc thực hiện các phép tính
  - Vận dụng tốt các quy tắc thực hiện các phép tính để tìm x
  - Vận dụng tốt quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước vào bài toán thực tế.
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  Số câu: 1
  Số điểm: 1,0

  Số câu: 1
  Số điểm: 1,0
  Số câu: 1
  Số điểm: 1,0
  Số câu: 1
  Số điểm: 2,0
  Số câu: 4
  5,0 điểm
  = 50 %
  
  3. Tam giác, các kiến thức về góc
  (10t )
  - Biết khái niệm tam giác ABC
  - Hiểu rõ cách vẽ góc khi biết số đo và nhận biết nhanh tia phân giác
  - Vận dụng tốt kiến thức về góc để giải bài tập liên quan đến góc.
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  Số câu: 1
  Số điểm: 1,0

  Số câu: 1
  Số điểm: 1,0
  Số câu: 1
  Số điểm: 1,0
  Số câu:
  Số điểm:
  Số câu: 3
  3,0 điểm
  = 30 %
  
  Tổng số câu
  Tổng số điểm
  Tỉ lệ %
  Số câu:2
  Số điểm:2,0
  20 %
  Số câu: 3
  Số điểm: 3,0
  30 %
  Số câu: 4
  Số điểm: 5,0
  50 %
  Số câu: 9
  10 điểm
  100 %
  
    IV./ NỘI DUNG ĐỀ :

  I/ LÝ THUYẾT (2 ĐIỂM):
  Câu 1 (1 điểm): Nêu quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu. Áp dụng: Tính 
  Câu 2 (1 điểm): Nêu khái niệm tam giác ABC. Vẽ hình minh họa.
  II/ BÀI TẬP (8 ĐIỂM):
  Câu 3 (2 điểm): Thực hiện phép tính:
  a/ A = (-25) . 13 . (-4) . (-2) b/ B = 
  Câu 4 (2 điểm): Tìm x, biết:
  a/
   
  Gửi ý kiến