THỜI TIẾT HÔM NAY

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  -1 khách và -1 thành viên

  Từ Điển Online

  Vietnamese Dictionary

  Về Trang chủ

  QUYỂN 3: GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ TRONG TRƯỜNG HỌC

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Trung Chánh (trang riêng)
  Ngày gửi: 06h:10' 19-05-2010
  Dung lượng: 1.9 MB
  Số lượt tải: 195
  Số lượt thích: 0 người

  DỰ ÁN HỖ TRỢ ĐỔI MỚI QUẢN LÝ GIÁO DỤC (SREM)
  TÀI LIỆU TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC
  ____________________________  QUYỂN 3
  GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ
  TRONG TRƯỜNG HỌC
  (Dùng cho thảo luận nội bộ)

  Hà Nội, tháng 7/2009


  MỤC LỤC

  LỜI NÓI ĐẦU 4
  Lời giới thiệu 7
  Chương 1: TỔNG QUAN VỀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ 8
  I. KHÁI NIỆM VỀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ 8
  1. Giám sát 8
  2. Đánh giá 9
  II. GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC 12
  1. Khái niệm 12
  2. Các chức năng của giám sát, đánh giá trong giáo dục 12
  3. Mục đích của giám sát, đánh giá trong giáo dục 13
  4. Đối tượng, tiêu chí và các chuẩn mực đánh giá 13
  4.1. Đối tượng đánh giá 13
  4.2. Tiêu chí và chuẩn mực đánh giá 15
  4.3. Nguồn thông tin dữ liệu dùng cho đánh giá 16
  5. Hệ thống các Chỉ số đánh giá 17
  6. Các bước trong đánh giá 19
  7. Các loại hình đánh giá trong giáo dục 20
  III. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG HỌC 21
  1. Hình thức tổ chức trường học và tác động của nó 21
  2. Các yếu tố có vai trò quan trọng trong giáo dục 22
  IV. THANH TRA 24
  1. Giám sát trên cơ sở thanh tra trường học 25
  2. Các hệ thống thanh tra trường học 26
  Chương 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỈ SỐ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG HỌC 28
  1. Sử dụng chỉ số ở các cấp 29
  2. Chỉ số đánh giá cấp trung ương 29
  3. Chỉ số giáo dục cấp trường 30
  Chương 3: HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ TRONG TRƯỜNG HỌC 32
  1. Mục đích tự đánh giá 32
  2. Các phương pháp tự đánh giá 33
  2.1 Đánh giá dựa trên ý kiến của trường 33
  2.2. Báo cáo thực trạng tổ chức 34
  2.3. Các hệ thống giám sát học sinh 34
  2.4. Kiểm toán trường học 34
  2.5. Đánh giá giáo viên 34
  3. Các vấn đề kỹ thuật 35
  4. Hệ thống chỉ số đánh giá chất lượng hiệu quả trường học 38
  Chương 4: HỆ THỐNG CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆU TRƯỞNG 105
  I- Vai trò trách nhiệm của hiệu trưởng trong trường học 105
  Nhóm năng lực số 1: Xác định Tầm nhìn, Mục tiêu và Sứ mạng 107
  1.1 Năng lực Xác định tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu chiến lược của trường 107
  1.2 Năng lực Xây dựng Kế hoạch phát triển nhà trường 108
  1.3 Năng lực theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện mục tiêu 108
  1.4 Năng lực Xây dựng và duy trì một môi trường giáo dục theo định hướng kết quả 109
  1.5 Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn 110
  Nhóm năng lực số 2: Năng lực điều hành nhà trường 112
  2.1 Năng lực định hướng hoạt động của nhà trường tập trung vào việc học tập vì sự tiến bộ của tất cả học sinh 112
  2.2 Năng lực tạo dựng và đảm bảo một môi trường học tập an ninh, an toàn 112
  2.3 Năng lực thiết lập quan hệ hợp tác và huy động cộng đồng chăm lo cho giáo dục 113
  2.4 Năng lực thiết lập và duy trì bầu không khí làm việc tích cực trong nhà trường 113
  Nhóm năng lực số 3: Lãnh đạo và quản lý nguồn nhân lực 114
  3.1 Năng lực phát triển đội ngũ 114
  3.2 Năng lực khơi dậy sự sáng tạo, tận tụy của cán bộ giáo viên 115
  3.3 Năng lực khuyến khích giáo viên và những người khác làm lãnh đạo 116
  Nhóm năng lực số 4: Quản lý các nguồn lực 116
  4.1 Năng lực Quản lý tài chính, cơ sở vật chất và trang thiết bị 116
  4.2 Năng lực Quản lý và ứng dụng công nghệ 117
  4.3 Năng lực thực hiện nhiệm vụ Quản lý hành chính 117
  Phụ lục: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ THEO KẾT QUẢ 145
  1. Đặc trưng của một HTQLTKQ 147
  2. Xây dựng Hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động (KPIs) 148
   
  Gửi ý kiến