THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Từ Điển Online

  Tra Từ Điển Online 

                

   

  CTy HPEC

  Về Trang chủ

  HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: Nguyễn Đại Dương Cục Khảo thí và KĐCLGD
  Người gửi: Lê Trung Chánh (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:57' 14-11-2009
  Dung lượng: 69.5 KB
  Số lượt tải: 49
  Số lượt thích: 0 người
  HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

  Nguyễn Đại Dương
  Cục Khảo thí và KĐCLGD
  ĐT: 0983.388.692
  Email: ndduong@moet.gov.vn
  MỤC ĐÍCH
  Xác định mức độ đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và định hướng nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường;
  Thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục;
  Là điều kiện để đánh giá và công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
  YÊU CẦU
  Đánh giá đúng thực trạng của nhà trường;
  Xây dựng được kế hoạch cải tiến chất lượng một cách liên tục.
  - Thể hiện được sự cam kết của nhà trường trong việc thực hiện các hoạt động cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục.
  TRÌNH BÀY BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

  Danh sách thành viên Hội đồng tự đánh giá, thư ký và các nhóm chuyên trách
  Mục lục
  Danh mục các chữ viết tắt (nếu có)
  Phần I. CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC
  Phần II. TỰ ĐÁNH GIÁ
  I. Đặt vấn đề
  II. Tổng quan chung
  III. Tự đánh giá (lần lượt theo từng tiêu chuẩn, tiêu chí)
  IV. Kết luận
  Phần III. PHỤ LỤC
  HƯỚNG DẪN VIẾT
  PHẦN II: TỰ ĐÁNH GIÁ
  I. ĐẶT VẤN ĐỀ
  - Mục đích, lý do tự đánh giá;
  - Quy trình tự đánh giá;
  - Phương pháp và công cụ đánh giá (không quá 2 trang A4).
  II. TỔNG QUAN CHUNG
  - Mô tả sự tham gia của các thành viên trong trường, cách thức tổ chức, mục đích và những lợi ích thu được từ việc tự đánh giá
  - Bối cảnh chung của trường (thông tin về cơ sở vật chất, quản lý chất lượng, tài chính,...)
  - Những phát hiện chính trong quá trình triển khai tự đánh giá và phải chỉ ra những phát hiện đó liên quan đến tiêu chí nào.
  - Các chủ đề và các ý kiến quan trọng của báo cáo tự đánh giá.
  (Không quá 08 trang A4)

  III. TỰ ĐÁNH GIÁ
  (Đánh giá lần lượt từng tiêu chuẩn và tiêu chí)
  Tiêu chuẩn 1: Chiến lược phát triển của trường phổ thông
  Mở đầu (ngắn gọn): phần này mô tả tóm tắt, phân tích chung về cả tiêu chuẩn (vì có những điểm giao thoa giữa 2 tiêu chí trong cùng 1 tiêu chuẩn, nên cần mô tả chung ở đây và sẽ không lặp lại trong phần phân tích các tiêu chí)
  Tiêu chí 1. …...........................................
  1. Mô tả hiện trạng: (mô tả và phân tích tất cả các chỉ số. Phải có các minh chứng để chứng minh trường đạt hoặc không đạt các yêu cầu của tiêu chí):
  2. Điểm mạnh (nêu những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chí)
  3. Điểm yếu: (nêu những tồn tại của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chí):
  4. Kế hoạch cải tiến chất lượng: (nhằm phát huy mặt mạnh, khắc phục tồn tại, cần đưa ra các biện pháp, nguồn lực và dự kiến thời gian hoàn thành một cách cụ thể)
  5. Tự đánh giá: Đạt hoặc chưa đạt
  III. TỰ ĐÁNH GIÁ (Tiếp)
  Tiêu chí 2: ….................................................
  Kết luận về Tiêu chuẩn 1: (nêu tóm tắt điểm mạnh nổi bật, những tồn tại cơ bản của tiêu chuẩn; số lượng tiêu chí đạt yêu cầu, số lượng tiêu chí không đạt yêu cầu). (Lưu ý không đánh giá Tiêu chuẩn đạt hay chưa đạt yêu cầu)
  Tiêu chuẩn2:......................................................
  .........................................................
  (Đánh giá lần lượt cho đến hết 7 tiêu chuẩn theo cấu trúc trên)
  IV. KẾT LUẬN
  Kết luận chung về công tác tự đánh giá và kết quả tự đánh giá của nhà trường


  Trân trọng cảm ơn!
   
  Gửi ý kiến