THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Từ Điển Online

  Tra Từ Điển Online 

                

   

  CTy HPEC

  Về Trang chủ

  Hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Lê Trung Chánh (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:41' 30-11-2011
  Dung lượng: 357.5 KB
  Số lượt tải: 45
  Số lượt thích: 0 người
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


  Số: 7886/BGDĐT-KTKĐCLGD
  V/v hướng dẫn tự đánh giá
  trường mầm non
   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2011
  
  
  Kính gửi:
  Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  
  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 10 năm 2011 Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, trong đó tại Chương II đã quy định về tự đánh giá của trường mầm non.
  Để giúp các trường mầm non, nhà trẻ và trường mẫu giáo (sau đây gọi chung là trường mầm non) triển khai công tác tự đánh giá thuận lợi và hiệu quả, Bộ GDĐT hướng dẫn quy trình và các biểu mẫu phục vụ cho công tác tự đánh giá của trường mầm non như sau:
  Phần I
  GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ
  Kiểm định chất lượng trường mầm non được thực hiện theo quy trình sau:
  1. Tự đánh giá của trường mầm non.
  2. Đăng ký đánh giá ngoài và đăng ký công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của trường mầm non.
  3. Đánh giá ngoài trường mầm non.
  4. Công nhận trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.
  Tự đánh giá là khâu đầu tiên trong quy trình kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non. Đây là quá trình nhà trường tự xem xét, kiểm tra, đánh giá trên cơ sở các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non được quy định tại Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để báo cáo về tình trạng chất lượng, hiệu quả giáo dục, nhân lực, cơ sở vật chất cũng như các vấn đề liên quan khác, từ đó điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
  Tự đánh giá thể hiện tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong toàn bộ hoạt động giáo dục theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
  Tự đánh giá là một quá trình liên tục được thực hiện theo kế hoạch, cần dành nhiều công sức, thời gian, có sự tham gia của các đơn vị và cá nhân trong nhà trường. Tự đánh giá đòi hỏi tính khách quan, trung thực và công khai. Các giải thích, nhận định, kết luận đưa ra phải dựa trên các thông tin, minh chứng cụ thể, rõ ràng, tin cậy. Báo cáo tự đánh giá phải bao quát đầy đủ nội dung các chỉ số của tiêu chí trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non.
  Phần II
  QUY TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG MẦM NON
  I. THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
  1. Hội đồng tự đánh giá của trường mầm non do hiệu trưởng ra quyết định thành lập, có số lượng thành viên, thành phần, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều 7 và Điều 8 của Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT.
  2. Để triển khai tốt công tác tự đánh giá, chủ tịch hội đồng tự đánh giá cần:
  a) Thành lập nhóm thư ký có từ 2 đến 3 người. Nhóm trưởng là một thành viên trong hội đồng tự đánh giá;
  b) Thành lập các nhóm công tác, mỗi nhóm có từ 2 đến 4 người. Nhóm công tác thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do chủ tịch hội đồng phân công. Nhóm trưởng là một thành viên trong hội đồng tự đánh giá;
  c) Huy động toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường tham gia hoạt động tự đánh giá.
  3. Hội đồng tự đánh giá của trường mầm non làm việc theo nguyên tắc thảo luận để đi đến thống nhất. Mọi quyết định chỉ có giá trị khi ít nhất 2/3 thành viên trong hội đồng nhất trí.
  II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ
  1. Kế hoạch tự đánh giá (xem Phụ lục II) do chủ tịch hội đồng tự đánh giá phê duyệt gồm các nội dung:
  a) Mục đích và phạm vi tự đánh giá;
  b) Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên;
  c) Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động;
  d) Dự kiến các thông tin và minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí;
  đ) Xác định thời gian biểu cho từng hoạt động (bao gồm thời gian cần thiết để triển khai tự đánh giá và lịch trình thực hiện các hoạt động cụ thể).
  2. Kế hoạch tự đánh giá cần được xây dựng cụ thể, chi tiết và phù hợp với điều
   
  Gửi ý kiến