THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Từ Điển Online

  Tra Từ Điển Online 

                

   

  CTy HPEC

  Về Trang chủ

  HƯỚNG DẪN TỰ ĐÁNH GIÁ

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: TS. Hà Đức Vượng – TP. Kiểm định CLGD
  Người gửi: Lê Trung Chánh (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:58' 14-11-2009
  Dung lượng: 107.5 KB
  Số lượt tải: 96
  Số lượt thích: 0 người
  HƯỚNG DẪN TỰ ĐÁNH GIÁ
  Người biên soạn và trình bày:
  TS. Hà Đức Vượng – TP. Kiểm định CLGD
  ĐT: 0913067360; e mail: haducvuong1@yahoo.com.vn
  TS. Đỗ Anh Dũng - CVC P. Kiểm định CLGD
  Cục Khảo thí và Kiểm định CLGD
  ĐT: 0903433118; e mail: dadung@moet.gov.vn
  HƯỚNG DẪN TỰ ĐÁNH GIÁ
  I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỰ ĐÁNH GIÁ
  Quy trình kiểm định: tự đánh giá; đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục; đánh giá ngoài và đánh giá lại; công nhận và cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
  Như vậy, tự đánh giá là khâu đầu tiên trong quy trình kiểm định chất lượng giáo dục.
  Đó là quá trình nhà trường tự xem xét, nghiên cứu các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường phổ thông theo từng cấp học để mô tả hiện trạng, phân tích, đánh giá để chứng minh nhà trường đạt hoặc không đạt. Trên cơ sở đó, nhà trường chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu và xây dựng kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục.
  Tự đánh giá thể hiện tính tự chủ và tính tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong toàn bộ hoạt động giáo dục theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
  Tự đánh giá là một quá trình liên tục cần nhiều công sức, thời gian, có sự tham gia của các đơn vị và cá nhân trong nhà trường. Tự đánh giá đòi hỏi tính khách quan, trung thực và công khai. Các giải thích, nhận định, kết luận đưa ra trong quá trình tự đánh giá phải dựa trên các minh chứng cụ thể rõ ràng, đảm bảo độ tin cậy, bao quát đầy đủ các tiêu chí trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường phổ thông. Để nhà trường có chất lượng giáo dục theo yêu cầu và bền vững, giải pháp mang tính lâu dài là xây dựng văn hoá chất lượng giáo dục trong nhà trường.
  II. QUY TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ
  Thành lập Hội đồng tự đánh giá
  Xác định mục đích, phạm vi TĐG
  Xây dựng kế hoạch tự đánh giá
  Thu thập thông tin, minh chứng
  Xử lý, phân tích thông tin, minh chứng thu được
  Đánh giá mức độ trường PT đạt được tiêu chí
  Viết báo cáo tự đánh giá
  Thành lập Hội đồng tự đánh giá  (xem chi tiết phần trước)
  2. Xác định mục đích, phạm vi tự đánh giá
  Mục đích:
  - Nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường;
  - Để giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục trường phổ thông;
  - để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận trường phổ thông đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
  Phạm vi của tự đánh giá bao quát toàn bộ các hoạt động giáo dục của trường theo từng tiêu chí của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường.
  3. Xây dựng kế hoạch tự đánh giá
  Mục đích và phạm vi tự đánh giá;
  Hội đồng tự đánh giá và trách nhiệm cụ thể từng thành viên;
  Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động;
  Công cụ đánh giá;
  Dự kiến các thông tin và minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí;
  Thời gian biểu cho từng hoạt động: chỉ rõ khoảng thời gian cần thiết để triển khai tự đánh giá và lịch trình thực hiện các hoạt động cụ thể.
  Xem PL
  4. Thu thập thông tin, minh chứng
  Thông tin là những tư liệu được sử dụng để hỗ trợ và minh hoạ cho các phân tích, giải thích, nhận định, kết luận trong báo cáo tự đánh giá.
  Minh chứng là những thông tin gắn với các tiêu chí để xác định từng tiêu chí đạt hay không đạt. Các minh chứng được sử dụng làm căn cứ để đưa ra các phân tích, giải thích, nhận định, kết luận trong báo cáo tự đánh giá.
  Căn cứ vào các tiêu chí của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường phổ thông, nhà trường tiến hành thu thập thông tin và minh chứng.
  4. Thu thập thông tin, minh chứng
  Thông tin và minh chứng có thể thu thập từ hồ sơ lưu trữ của nhà trường, từ các cơ quan có liên quan, bằng phiếu hỏi hoặc phỏng vấn những người có liên quan và quan sát các hoạt động đang diễn ra trong nhà trường. Các thông tin và minh chứng thu được không chỉ phục vụ cho mục đích tự đánh giá, mà còn nhằm mô tả hiện trạng các hoạt động giáo dục của trường để người đọc hiểu hơn, qua đó làm tăng tính thuyết phục bản báo cáo tự đánh giá.
  4. Thu thập thông tin, minh chứng
  Khi thu thập thông tin và minh chứng, phải kiểm tra độ tin cậy, tính chính xác, mức độ phù hợp và liên quan đến từng tiêu chí.
  Trong trường hợp không thể tìm được thông tin, minh chứng cho một tiêu chí nào đó, Hội đồng tự đánh giá phải làm rõ lý do.
  Khi thu thập thông tin và minh chứng, phải chỉ rõ nguồn gốc của chúng. Các thông tin, minh chứng cần được lưu trữ (kể cả các tư liệu liên quan đến nguồn gốc của các thông tin và minh chứng thu được).
  5. Xử lý, phân tích thông tin, minh chứng thu được
  Mỗi cá nhân hoặc nhóm công tác khi thu được các thông tin và minh chứng cần được xử lý, phân tích với mục đích kiểm tra tính chính xác và tính phù hợp. Các thông tin, minh chứng được sử dụng trong báo cáo tự đánh giá phải trung thực và chính xác dùng làm căn cứ, minh hoạ trong Phiếu mô tả tiêu chí.
  Phiếu mô tả tiêu chí là tài liệu ghi nhận kết quả làm việc của cá nhân hoặc nhóm công tác theo từng tiêu chí và là cơ sở để tổng hợp thành báo cáo tự đánh giá.
  6. Đánh giá mức độ trường phổ thông đạt được tiêu chí
  Tiêu chí được xác định là đạt khi tất cả các chỉ số đều đạt
  7. Viết báo cáo tự đánh giá
  Báo cáo tự đánh giá là một bản ghi nhớ quan trọng nhằm cam kết thực hiện các hoạt động cải tiến chất lượng giáo dục cho từng tiêu chí mà kế hoạch đã đề ra.
  Báo cáo mô tả ngắn gọn, rõ ràng, chính xác và đầy đủ các hoạt động giáo dục liên quan đến toàn bộ các tiêu chí, trong đó chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu và các biện pháp cải tiến chất lượng giáo dục, kế hoạch thực hiện, thời hạn hoàn thành. Cuối bản báo cáo có phần kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục của trường và tập trung vào những vấn đề cần ưu tiên.
  7. Viết báo cáo tự đánh giá
  Kết quả tự đánh giá được trình bày lần lượt theo các tiêu chuẩn. Đối với mỗi tiêu chí viết đầy đủ các phần: mô tả hiện trạng; điểm mạnh; điểm yếu, giải thích nguyên nhân; kế hoạch cải tiến; tự đánh giá theo từng tiêu chí (đạt hoặc không đạt) dựa trên kết quả đạt được của từng Phiếu mô tả tiêu chí.
  Kết quả đánh giá từng tiêu chí được tổng hợp vào Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá.
  7. Viết báo cáo tự đánh giá
  Tuỳ theo kế hoạch phát triển và chiến lược ưu tiên của mỗi trường mà xác định trọng tâm cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục của trường cho từng giai đoạn. Về tổng thể, trường phải có kế hoạch phát huy những điểm mạnh và khắc phục tất cả những tồn tại của trường.
  Sau khi hoàn thành dự thảo Báo cáo tự đánh giá, Hội đồng thực hiện các công việc:
  Thu thập và xử lý các ý kiến thu được sau khi công bố kết quả tự đánh giá, hoàn thiện báo cáo lần cuối;
  Các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá ký xác nhận vào bản báo cáo tự đánh giá; hiệu trưởng ký tên, đóng dấu; công bố công khai báo cáo tự đánh giá trong nhà trường;
  Tổ chức lưu trữ các thông tin, minh chứng, kể cả các tư liệu liên quan đến nguồn gốc các thông tin, minh chứng thu được;
  Gửi công văn, báo cáo tự đánh giá cho phòng giáo dục và đào tạo (đối với trường tiểu học, trung học cơ sở), sở giáo dục và đào tạo (đối với trường trung học phổ thông), trong đó ghi rõ trường đạt hay không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và đăng ký thời gian trường đón đoàn đánh giá ngoài đến khảo sát;
  Thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục đã nêu trong báo cáo
  III. CẤU TRÚC BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ
  Trang bìa chính và bìa phụ;
  Danh sách và chữ ký thành viên Hội đồng tự đánh giá;
  Mục lục;
  Danh mục các chữ viết tắt (nếu có);
  Bản tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng giáo dục trường phổ thông theo từng tiêu chí.
  III. CẤU TRÚC BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ
  Nội dung chính của báo cáo tự đánh giá gồm:
  Phần I. Cơ sở dữ liệu của nhà trường
  Thông tin chung của nhà trường;
  Cơ sở vật chất, thư viện, tài chính.
  III. CẤU TRÚC BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ
  Phần 2. Tự đánh giá
  Phần này nhằm mô tả hiện trạng, so sánh, đánh giá, phân tích các mặt hoạt động giáo dục của nhà trường theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân, kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục. Nội dung được trình bày theo cấu trúc sau:
  III. CẤU TRÚC BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ
  ĐẶT VẤN ĐỀ
  Mô tả văn tắt mục đích, lý do tự đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường theo các tiêu chuẩn của từng cấp học; quy trình tự đánh giá, phương pháp và công cụ đánh giá để cung cấp thông tin về bối cảnh của tự đánh giá, nhằm giúp người đọc hiểu rõ nội dung của bản báo cáo.
  III. CẤU TRÚC BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ
  TỔNG QUAN CHUNG
  Đây là phần tóm tắt giúp người đọc có cái nhìn tổng thể về trường trước khi đọc báo cáo chi tiết. Phần tổng quan cần thể hiện rõ:
  - Mô tả sự tham gia của các thành viên trong trường, cách thức tổ chức tự đánh giá, mục đích tự đánh giá, những lợi ích mà nhà trường sẽ thu được;
  - Bối cảnh chung của trường như thông tin về cơ sở vật chất, vấn đề quản lý chất lượng giáo dục, tài chính,...ảnh hưởng đến tình hình chung của toàn trường;
  - Những phát hiện chính trong quá trình triển khai tự đánh giá. Phần này không cần đề cập lần lượt và cụ thể đến từng tiêu chí, nhưng phải chỉ ra những phát hiện đó liên quan đến tiêu chí nào;
  - Cần nêu các chủ đề và các ý kiến quan trọng của báo cáo tự đánh giá, qua đó thấy được trường đã sử dụng tự đánh giá như một công cụ để cải tiến chất lượng giáo dục.
  TỰ ĐÁNH GIÁ

  Đây là phần chính của bản báo cáo. Phần này mô tả chi tiết kết quả tự đánh giá của nhà trường, lần lượt xem xét tất cả các tiêu chí. Cần dựa vào các chỉ số để mô tả và đánh giá các tiêu chí.
  Việc đánh giá các tiêu chí trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường phổ thông của từng cấp học do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành, gồm các mục sau đây:
  Mô tả hiện trạng
  Trong mục mô tả hiện trạng, nhà trường cần mô tả, phân tích, đánh giá hiện trạng của nhà trường theo những nội hàm của tiêu chí; so sánh đối chiếu với mặt bằng chung của huyện, tỉnh (hoặc với các tỉnh khác), hoặc với chính nhà trường trong các năm trước và với các quy định hiện hành.
  Trong quá trình tự đánh giá, nhà trường cần bám sát vào các nội dung của tiêu chí trên cơ sở các thông tin, minh chứng; đồng thời cần trả lời các câu hỏi theo các Hướng dẫn sử dụng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
  Điểm mạnh

  Nêu nên những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu và điều kiện của tiêu chí.
  Điểm yếu
  Nêu nên điểm yếu nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu và điều kiện của tiêu chí. Đồng thời giải thích rõ nguyên nhân của những điểm yếu đó.
  Kế hoạch hành động
  Kế hoạch cải tiến chất lượng phải thể hiện rõ việc phát huy những điểm mạnh, khắc phục điểm yếu. Kế hoạch phải cụ thể và thực tế có tính khả thi, tránh chung chung (có các giải pháp khắc phục, cải tiến, thời gian phải hoàn thành và các biện pháp giám sát).
  Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục phải thể hiện quyết tâm cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
  Tự đánh giá: Đạt hoặc không đạt
  Tiêu chí được xác định là đạt khi tất cả các chỉ số đều đạt.
  Phần 3. Phụ lục
  Đây là phần cuối của báo cáo. Phần này tập hợp toàn bộ các số liệu của bản báo cáo (các bảng biểu tổng hợp, thống kê; danh mục mã hoá các minh chứng, danh mục các hình vẽ, bản đồ,...)
  Phần 3. Phụ lục
  Phụ lục 1. Mẫu quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá
  Phụ lục 2. Kế hoạch tự đánh giá
  Phụ lục 3. Phiếu mô tả tiêu chí
  Phụ lục 4. Mẫu bìa chính và phụ của báo cáo tự đánh giá
  Phụ lục 5. Danh sách thành viên Hội đồng tự đánh giá
  Phần 3. Phụ lục
  Phụ lục 6. Mẫu mục lục
  Phụ lục 7. Quy định về trình bày báo cáo tự đánh giá
  Phụ lục 8. Bảng mã các thông tin minh chứng
  Phụ lục 9. Danh mục mã minh chứng được dùng trong báo cáo tự đánh giá

  Xin trân trọng cảm ơn quý vị !
   
  Gửi ý kiến