THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Từ Điển Online

  Tra Từ Điển Online 

                

   

  CTy HPEC

  Về Trang chủ

  Đề kiểm tra giữa kỳ I_Toán lớp 5

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: VD
  Người gửi: Lê Trung Chánh (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:36' 15-10-2014
  Dung lượng: 102.5 KB
  Số lượt tải: 433
  Số lượt thích: 0 người
  Trường:..................................... ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I KHỐI 5
  Lớp:.............. MÔN TOÁN KHỐI 5
  Họ và tên:.................................... Năm học: 2014-2015
  Thời gian: 60 phút
  ĐIỂM

  LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN
  Người coi kiểm tra:………………….

  Người chấm:…………………………
  
   ĐỀ BÀI
  Câu 1. ( 2 điểm) Đọc và viết số:
  a) Viết các số sau:( 1 điểm)
  Bảy mươi lăm phần một trăm:…………………………………………...
  Ba và bốn phần bảy :…………………………………………………….
  Bốn mươi lăm phẩy hai mươi ba:……………………………………….
  Ba mươi chín phẩy hai trăm linh tám:…………………………………..
  b) Đọc các số sau: ( 1 điểm)
  - 35 đọc là…………………………………………………….........
  - 4,025 đọc là ……………………………………………………..........
  - 18 đọc là ……………………………………………………..........
  - 205,603 đọc là ……………………………………………………......
  Câu 2. ( 2 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
  a) Số thập phân “chín mươi phẩy bảy mươi ba” phần thập phân có:
  A. 2 chữ số B. 3 chữ số C. 1 chữ số D. 4 chữ số
  b) Giá trị của chữ số 3 trong 54,38là:
  A. 300 B. 30 C. 3 D. 
  c) Số 30 viết dưới dạng số thập phân là:
  A. 30,7 B. 30.07 C. 30,007 D.300,7
  d) Số thập phân 2,13 viết dưới dạng hỗn số là
  A.2 B.2 C.2 D.2
  Câu 3. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm : :( 2 điểm)
  a) 7m 5dm = ……….m b) 5 tạ 7 yến = ………..tạ
  c) 12m9dm =……….m d) 2ha 17 dam = ………..ha
  Câu 4. Tính: ( 2 điểm)
  a) 2 + 3 =……………………………………………………………………...
  b) 4 − 2 =……………………………………………………………………..
  c) 3 × 1 =……………………………………………………………………....
  d) 3 : 1 =……………………………………………………………………..
  Câu 5. Bài toán: ( 2 điểm)
  Một vườn hoa hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 40m và chiều rộngchiều dài .
  Tính chiều dài, chiều rộng vườn hoa.
  Diện tích vườn hoa?
  Bài giải
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KHỐI 5
  Năm học: 2014-2015
  Câu 1. Đọc và viết số: ( 2 điểm)
  a) Viết các số sau: ( 1 điểm)
  - Bảy mươi Lăm phần một trăm: (0,25 đ)
  - Ba và bốn phần bảy: ( 0,25 đ)
  - Bốn mươi lăm phẩy hai mươi ba: 45,23( 0,25 đ)
  - Ba mươi chín phẩy hai trăm linh tám: 39,208( 0,25 đ)
  b) Đọc các số sau: ( 1 điểm)
  - 35 đọc là: Ba mươi lăm và mười ba phần một nghìn. ( 0,25 đ)
  - 4,025 đọc là: Bốn phẩy không trăm hai mươi lăm. ( 0,25 đ)
  - 18 đọc là: Mười tám và mười bảy phần mười chín. ( 0,25 đ)
  - 205,603 đọc là: Hai trăm linh năm phẩy sáu trăm linh ba.( 0,25 đ)
  Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: ( 2 điểm)
  a) Số thập phân “chín mươi phẩy bảy mươi ba” phần thập phân có:
  A. 2 chữ số( 0,5 đ)
  b) Giá trị của chữ số 3 trong 54,38 là:
  D. ( 0,5 đ)
  c) Số 30 viết dưới dạng số thập phân là:
  B. 30.07 ( 0,5 đ)
  d) Số thập phân 2,13 viết dưới dạng hỗn số là
  C.2 ( 0,5 đ)
  Câu 3. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm : ( 2 điểm)
  a) 7m 5dm = 7,5m ( 0,5 đ) b) 5 tạ 7 yến = 5,7tạ( 0,5 đ)
  c) 12m9dm =12,09m ( 0,5 đ) d) 2ha 17 dam = 2,17ha( 0,5 đ)
  Câu 4. Tính ( 2 điểm)
  a) 2 + 3 = ( 0,5 đ)
  b) 4 − 2 = ( 0,5 đ)
  c) 3 
   
  Gửi ý kiến