THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Từ Điển Online

  Tra Từ Điển Online 

                

   

  CTy HPEC

  Về Trang chủ

  Đề kiểm tra giữa kỳ I_Toán lớp 4

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: VD
  Người gửi: Lê Trung Chánh (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:35' 15-10-2014
  Dung lượng: 56.0 KB
  Số lượt tải: 1013
  Số lượt thích: 0 người
  Trường:………………………………. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
  Họ và tên:……………..........………… MÔN: TOÁN- LỚP 4
  Lớp:……..................................……… Năm học 2014-2015
  Thời gian: 60 phút( Không kể thời gian phát đề)

  Điểm
  Lời phê
  
  Người coi………………………..……

  Người chấm:……………….…………
  
  
  Câu 1 : ( 1 điểm ) Viết các số sau
  a) Sáu trăm mười ba triệu : …………………………………………………………
  b) Một trăm ba mươi mốt triệu bốn trăm linh năm nghìn : …………………………
  c) Bảy trăm năm mươi ba triệu :…………………………………………………….
  d) Hai trăm năm mươi sáu triệu ba trăm linh bảy nghìn hai trăm : ………..............
  Câu 2 : ( 1 điểm )
  a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm
  2 tấn 7 kg = ………………………… kg ; 2 giờ 20 phút = ……………phút
  b) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm :
  Số
  3824
  5342769
  
  Giá trị chữ số 3
  300
  300000
  
  Đúng / sai

  ……………………………….
  ..…………………………….
  
  Câu 3 : ( 2 điểm ) Đặt tính rồi tính
  a) 68045 + 21471 b) 96306 – 74096 c) 1162 x 4 d)672 : 6
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Câu 4 : ( 1 điểm ) Tìm x :
  a) x + 262 = 4848 b) x - 707 = 3535
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Câu 5 : ( 1,0 điểm ) Tính bằng cách thuận tiện nhất

  98 + 3 + 97 + 2
  …………………………………………………………………………………………
  Câu 6 : ( 1điểm ) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
  a) Phát biểu nào sau đây là đúng :
  A. Góc tù lớn hơn góc vuông.
  B. Góc tù bằng góc vuông.
  C. Góc tù bé hơn góc vuông.
  b) Số trung bình cộng của 36 ; 42 và 12 là :
  A. 30 B. 33 C. 31

  Câu 7 : ( 2 điểm )
  Tuổi anh và tuổi em cộng lại được 34 tuổi, anh hơn em 6 tuổi. Hỏi anh bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi ?
  Bài giải
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Câu 8 : ( 1 điểm ) Tính giá trị của a + b + c nếu :
  a = 5 , b = 7 , c = 10
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
  NĂM HỌC : 2014 – 2015
  Môn : TOÁN – LỚP 4

  Câu 1 : ( 1 điểm ) Viết đúng số mỗi câu ghi 0,25 điểm
  a) Sáu trăm mười ba triệu : 630 000 000
  b) Một trăm ba mươi mốt triệu bốn trăm linh năm nghìn : 131 405 000
  c) Bảy trăm năm mươi ba triệu : 753 000 000
  d) Hai trăm năm mươi sáu triệu ba trăm linh bảy nghìn hai trăm : 256 307 200

  Câu 2 : ( 1 điểm ) Ghi đúng mỗi chỗ chấm 0,25 điểm
  a) 2 tấn 7 kg = 2007 kg ; 2 giờ 20 phút = 140 phút
  b) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm :
  Số
  3824
  5342769
  
  Giá trị chữ số 3
  300
  300000
  
  Đúng / sai
  S

  
  Câu 3 : ( 2 điểm )
  - Đặt tính đúng mỗi phép tính ghi 0,5đ ( đối với phép nhân, chia yêu cầu học sinh phải tính đúng các tích riêng ở các lần nhân hoặc thương, số dư của mỗi lần chia.
  68 045 96 306 1162 672 6
  + - x 07 112
  21 471 74 096 4 12
  89 516 22 210 4648 0
  Câu 4 : ( 1 điểm ) Tìm x
  Học sinh thực hiện đúng mỗi bài 0.5 điểm
  x + 262 = 4848 x - 707 = 3535
  x = 4848 - 262 ( 0,25 đ ) x = 3535 + 707 ( 0,25 đ )
  x = 4586 ( 0,25 đ ) x = 4242 ( 0,25 đ )
  Câu 5 : ( 1 điểm ) Tính bằng cách thuận tiện nhất
  98 + 3 + 97 + 2 = ( 98 + 2 ) + ( 97 + 3 )
  = 100 + 100
  = 200
  Câu 6 : ( 1 điểm ) Mỗi câu 0,5 điểm
  a) A b) A
  Câu 7 : ( 2 điểm )
  Bài giải
  Tuổi của anh là: 0,25 điểm
  ( 34 + 6 ) : 2 = 20 ( tuổi ) 1 điểm
  Tuổi của em là: 0,25 điểm
  34 – 20 = 14 ( tuổi ) 0, 5 điểm
  Đáp số : anh 20 tuổi
  em 14 tuổi
  Câu 8 : ( 1 điểm ) Tính giá trị của a
   
  Gửi ý kiến