THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Từ Điển Online

  Tra Từ Điển Online 

                

   

  CTy HPEC

  Về Trang chủ

  Đề kiểm tra giữa kỳ I_Toán lớp 2_VNEN

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: st
  Người gửi: Lê Trung Chánh (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:34' 29-10-2013
  Dung lượng: 52.5 KB
  Số lượt tải: 275
  Số lượt thích: 0 người
  Trường Tiểu học Phú Lợi ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
  Họ và tên:………………….................. MÔN: TOÁN - KHỐI 2 (VNEN)
  Lớp: ……. Năm học: 2013 - 2014
  Thời gian 4044 phút
  Điểm

  Lời phê của giáo viên
  
  Người coi…………………

  Người chấm………………
  
  
  Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm để đúng thứ tự (1 điểm)
  61, 62,…….,……..,…………,………….,………., 68
  70,…………,…………,,………….,……….,…….., 76
  Câu 2: Đặt tính rồi tính (2 điểm)
  35 + 46 24 + 17 87 – 36 88 – 47
  ……………. …………… …………… …………….
  ……………… ……………… …………… …………….
  ……………….. ….…………… …………… …………….
  Câu 3: Tính (2 điểm)
  a) 4kg + 10 kg = b) 27kg – 15 kg =
  45kg + 21kg = 45kg – 32kg =
  Câu 4: Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 1dm (1 điểm)
  a) ……………………………………………………………………………..
  b) Tìm số thích hợp để điền vào chỗ chấm.
  5dm = cm 60cm = dm
  Câu 5: Viết (1 điểm)

  Chục
  Đơn vị
  Viết số
  Đọc số
  
  7
  3
  
  
  
  3
  9
  
  
  
  2
  4
  
  
  
  9
  5
  
  
  
  Câu 6: Hình bên có (1điểm)
  ……………………………….hình tứ giác.
  ……………………………….hình tứ giác


  Câu 7: Một cửa hàng có 75kg thóc, đã bán 24kg thóc. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam thóc ? (1điểm)
  Bài giải:
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………..…………….…………………………………………………………
  ……………………………………………………………………….………………………………………………………….
  Câu 8: Tấm vải đỏ dài 70dm, tấm vải xanh dài hơn tấm vải đỏ 17dm. Hỏi tấm vải xanh dài bao nhiêu đề-xi-mét ? (1điểm)
  Bài giải:
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………..…………….…………………………………………………………
  ……………………………………………………………………….………………………………………………………….
  ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
  MÔN: TOÁN - KHỐI 2 (VNEN)


  Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm để đúng thứ tự (1 điểm)
  Viết đúng mỗi ý được 0,1 điểm
  61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,68
  70,71, 72, 73, 74, 75, 76
  Câu 2: Đặt tính rồi tính (2 điểm)
  HS thực hiện đúng mỗi phép tính được (0,5 điểm)
  35 + 46 24 + 17 87 – 36 88 – 47
  35 24 87 88
  + + - -
  46 17 36 47
  8 1 41 51 41
  Câu 3: Tính (2 điểm)
  HS thực hiện đúng mỗi phép tính được (0,5 điểm)
  a) 4kg + 10 kg = 14kg b) 27kg – 15 kg = 12kg
  45kg + 21kg = 66kg 45kg – 32kg = 13kg
  Câu 4: Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 1dm (1 điểm)
  Vẽ đoạn thẳng đúng 1dm (0,5 điểm)
  a) ……………………………………………………………………………..
  b) Tìm số thích hợp để điền vào chỗ chấm.
  HS thực hiện đúng mỗi phép tính được (0,25điểm)
  5dm = 50cm 60cm = 1dm
  Câu 5: Viết (1 điểm)
  HS thực hiện đúng mỗi phép tính được (0,25điểm)

  Chục
  Đơn vị
  Viết số
  Đọc số
  
  7
  3
  73
  Bẩy mươi ba
  
  3
  9
  39
  Ba mươi chín
  
  2
  4
  24
  Hai mươi bốn
  
  9
  5
  95
  Chín mươi lăm
  
  
  Câu 6: Hình bên có (1điểm)
  3 hình tứ giác.
  3 hình tứ giác
  HS thực hiện đúng mỗi kết quả (0,5điểm)


  Câu 7: Một cửa hàng có 75kg thóc, đã bán 24kg thóc. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam thóc?
  Bài giải
  Số kg thóc cửa hàng còn lại là: (0,25)
  75 – 24 = 51(kg) (0,5)
  Đáp số: 51kg (0,25)
  Câu 8: Tấm vải đỏ dài 70dm, tấm vải xanh dài hơn tấm vải đỏ 17dm. Hỏi tấm vải xanh dài bao nhiêu đề-xi-mét? (1điểm)


  Bài giải
  Tấm vải xanh dài: (0,25)
  70 + 17 = 87 (dm) (0,5)
  Đáp số: 87dm (0,25)

   
  Gửi ý kiến