THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Từ Điển Online

  Tra Từ Điển Online 

                

   

  CTy HPEC

  Về Trang chủ

  Đề Kiểm tra giữa kỳ I_Tiếng Anh 9_3

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: pm
  Người gửi: Lê Trung Chánh (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:23' 17-10-2013
  Dung lượng: 121.0 KB
  Số lượt tải: 604
  Số lượt thích: 0 người
  MATRIX OF THE FIRST MID-TERM TEST OF ENGLISH 9
  Time allotted: 45 minutes

  Part/ Section/
  Question numbers
  
  Q. levels
  Text types/ Materials/
  Situations
  Lang. sub-skills
  Question Types
  
  
  Know

  Com.

  Low
  Hi.
  
  
  
  
   I. Grammar
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  Q. 5
  Q. 6
  Q. 7
  Q. 8
  

  (
  (
  (
  (
  (

    
  (

  (
  (
  
  
  Preposition follow adj
  Habit in the past: used to
  Wish - clause
  Wish - clause
  Adjective
  Present perfect
  Preposition follow adj
  Nouns
  
  Different from
  live
  were
  had
  traditional
  for
  fond of
  students
    Multiple choice
  
  No. of items: 8
  Mark allocated: 2
  5
  1.25
  
  3
  0.75
  
  
  
  
  
  II. Grammar and Voc.
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  Q. 5
  Q. 6
  Q. 7
  Q. 8
  

  (
  (
  (
  (
  

  

  (

  (
  (
  (
  
  

  Preposition
  Noun
  Present Simple: S + Vs/es
  Preposition
  Voc.
  Preposition follow adj
  Present Simple: S + Vs/es
  Noun
  

  of
  labels
  feel
  from
  or
  in
  are
  schools
    Multiple choice


  
  No. of items: 8
  Mark allocated: 2
  4
  1.0
  
  4
  1.0
  
  
  

  
  
  III. Vocabulary
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  Q. 5
  Q. 6
    
  
  (
  (
  (
  (
  (
  (
  
  
  Vowel /i/
  Vowel /ju/
  Consinant / h/
  Vowel /ai/
  Vowel /e/
  Vowel /i/
  
  miss
  unit
  Buddhism
  Designer
  Ethnic
  English
  

  Multiple choice
  
  No. of items: 4
  Mark allocated: 1.5
  
  
  4
  1.5
  
  
  
  
  
   IV. Grammar
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  


  (
  (

  
  (


  
  


  (
  
  Passive form:present simple
  Past simple
  Past simple
  Passive form:future simple
  
  are sold
  went
  came
  will be built
  

  Fill in the banks
  
  No. of items: 4
  Mark allocated: 2
  
  1
  0.25
  
  1
  0.25
  
  
  
  
  IV. Grammar and Voc.
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  Q. 5
  Q. 6
  Q. 7
  Q. 8
  

  (
  (
  (
  (
  

  

  (

  (
  (
  (
  
  

  Preposition
  Voc.
  Simple tense
  Preposition
  Voc.
  Simple tense

  

  of
  guess
  S + Vs/es
  from
  or
  to
  is
    Multiple choice


  
  No. of items: 8
  Mark allocated: 2
  4
  1.0
  
  4
  1.0
  
  
  

  
  
  V. Reading
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  Q. 5
  Q. 6
  Q. 7
  

  (
  


  
  (
  (
  (
  (
  (

  (
  


  


  Topic: Ao Dai


  
  Identifying details Identifying details
  Identifyingdetails
  Identifying details
  Wh- question
  Yes - No question
  Wh- question
  
  T/F  Answer
  
  No. of items: 8
  Mark allocated: 2.5
  1
  0.5
  
  7
  2.0
  
  
  
  
  
  Total items: 34
  Total marks: 10
  16
  4.25
  1
  0.25
  22
  5.5
  
  
  
  
  
  


  KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1
  MÔN: TIẾNG ANH 9
  THỜI GIAN: 45 phút (KKGĐ)

  Họ và Tên:______________
  Lớp:____
  I. Choose the best answer by circling the letter A
   
  Gửi ý kiến