THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Từ Điển Online

  Tra Từ Điển Online 

                

   

  CTy HPEC

  Về Trang chủ

  Đề Kiểm tra giữa kỳ I_Tiếng Anh 9_2

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: vd
  Người gửi: Lê Trung Chánh (trang riêng)
  Ngày gửi: 12h:37' 16-10-2013
  Dung lượng: 83.0 KB
  Số lượt tải: 738
  Số lượt thích: 0 người
  Name of Examination: THE FIRST MID - TERM TEST OF ENGLISH 9
  Time allotted: 45 minutes


  Part/ Section/
  Q. no.
  Q. levels
  
  Text types/ Materials/ Situations
  Language sub-skills
  Question Types
  
  
  Kno
  Com
  LowApp
  Hi
  App
  
  
  
  
  Language Focus
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  Q. 5
  Q. 6
  Q. 7
  Q. 8

  No. of items: 8
  Mark allocated: 2

  Pronunciation
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  Q. 5
  Q. 6
  
  (
  (
  (
  (

  (
  (

  6
  1.5

  (
  (
  (
  (
  (
  (
  
  (


  (

  2
  0.5


  


  
  
  Prepositions follow adjectives
  Noun
  Passive form
  Wish - clause
  Adjective
  Preposition of time
  Prepositions follow adjectives
  Nouns
  Vowel /i/
  Vowel /u:/
  Vowel / ǽ/
  Vowel /e/
  Vowel /e/
  Vowel /ɘ
  
  - different from
  - Islam
  - will be built
  - had
  -traditional
  - since
  - fond of
  - students
  - miss
  - unit
  - parents
  - access
  - met
  - compulsory
  

  Structured / MCQ
  ( Multiple choice)  Structured / MCQ
  ( Multiple choice)  
  No. of items: 6
  Mark allocated: 1.5
  6
  1.5
  

  
  
  
  
  
  
  Grammar
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  Q. 5
  Q. 6
  Q. 7
  Q. 8
  
  (
  (

  (
  (
  (

  (

  


  (
    


  (

  
  Past simple
  Present simple, Past simple
  Present perfect
  Past simple
  Past simple
  Past simple
  Passive form: present simple
  Future simple
  
  - forgot
  - live, lived
  - has had
  - did
  - was – didn’t have
  - passed
  - are sold
  - will produce
    Guided write / write the sentences with words/ phrases given.
  
  No. of items: 8
  Mark allocated: 2
  6
  1.5
  1
  0.25
  
  1
  0.25
  
  
  
  
  Reading comprehension
  Q. a
  Q. b

  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  


  (  (
  (
  

  (


  (
  (

  

  

    With the topic “My pen pal” reading Mary’s letter to Mai.

  

  - Identifying details
  - Identifying details

  - Identifying details
  - Identifying details
  - Identifying details
  - Identifying main ideas
  

  True/ False


  Wh- question
  Wh- question
  Yes - No question
  Wh- question
  
  No. of items: 6
  Mark allocated: 2.5
  3
  1.25
  3
  1.25
  
  
  
  
  
  
  Writing
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  


  
  
  (
  (
  (
  (
    
  Passive form: present perfect
  Passive form: past simple
  Wish - clause
  Passive form: modals + be + P.P
  
  -has been built
  - was introduced
  - had
  - has to be improved
  
  Guided write / write the sentences with words/ phrases given.
  
  No. of items: 4
  Mark allocated: 2
  
  
  4
  2
  

  
  
  
  
  
  Total items: 32

  Total marks: 10
  
  21

  5.75
  
  6

  2
  
  4

  2
  
  1

  0.25
  
  
  
  
   ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ TIẾNG ANH LỚP 9 – NĂM HỌC 2013-2014
  Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
  ĐỀ CHÍNH THỨC
  Họ và tên:
  Lớp
  Truờng
  Số báo danh
  Giám thị 1:
  Giám thị 2:
  Số phách:
  
  

  Điểm
  Chữ ký giám
   
  Gửi ý kiến