THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Từ Điển Online

  Tra Từ Điển Online 

                

   

  CTy HPEC

  Về Trang chủ

  Đề Kiểm tra giữa kỳ I_Tiếng Anh 8_3 Chẵn

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: pm
  Người gửi: Lê Trung Chánh (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:22' 17-10-2013
  Dung lượng: 114.0 KB
  Số lượt tải: 524
  Số lượt thích: 0 người
  MATRIX OF THE FIRST MID – EXAMMINATION OF ENGLISH 8
  Time allocated: 45 minutes
  Part/ Section/ Q.no
  Q. levels
  Text types/ Materials/ Situations
  Language sub- skill
  Question Types
  
  
  Kno
  Com
  Low App
  Hight App
  
  
  
  
  Grammar + Vocab
  Q.1
  Q.2
  Q.3
  Q.4
  Q.5
  Q.6
  Q.7
  Q.8
  
  (

  (
  (
  (

  (
  (
  

  (  (


  
  
  
  Question words
  Vocab
  Grammar
  Vocab
  Vocab
  Vocab
  Vocab
  Vocab

  
  Prediction
  Hue
  Tobe +adj+ enought
  three
  Speak
  March 3,1847
  1876
  Pre: at
  
  Multiple Choice
  
  No. of iterms: 8
  Mark allocated: 2.0
  6
  1.5
  2
  0.5
  
  
  
  
  
  
  Grammar
  Q.1
  Q.2
  Q.3
  Q.4
  
  (

  (

  

  (

  (

  


  
  
  Past simple
  Futrue simple
  Modal verb: ought to
  Present simple
  
  Verb: lived
  Verb: visit
  Verb: cook
  Verb: has
  Filling
  
  No. of iterms: 8
  Mark allocated: 1.5
  2
  0.5
  2
  0.5
  
  
  
  
  
  
  Grammar
  Q.1
  Q.2
  Q.3
  Q.4
  Q.5
  Q.6
  Q.7
  Q.8
  
  (
  (
  (

  (
  (


  (
    (


  (
  
  
  
  Invitation
  Wh_ question
  Respon to greeting
  Give advise
  Wh_ Q. with Why
  Wh_ question
  Invitation
  Invitation
  
  Can…?
  Q.word: Where
  Nice to…
  Ought to…
  Why_ Because
  Q.word: What…
  Can…?
  Would you like…..

  
  Matching
  
  No. of iterms: 8
  Mark allocated: 2.0
  6
  1.5
  2
  0.5
  
  
  
  
  
  
  Grammar
  Q.1
  Q.2
  Q.3
  Q.4

    

  
  (
  (
  (
  (  
  
  Wh_ Q. with Why
  Wh_ Q. with Why
  Wh_ Q. with Why
  Wh_ Q. with Why  
  Why_ Because


  Make Question & answer
  
  No. of iterms: 4
  Mark allocated: 2.0
  

  

   4
  2.0
  
  
  
  
  
  Reading
  Q.1
  Q.2
  Q.3
  Q.4
  Q.5
  Q.6
  Q.7
  Q.8

  
  (
  (
  (
  (
  
  
  (
  (
  (
  (

  
  

  Scan for informations
  

  Prepare for Tet holiday
  

  True/ False & Answer quesion
  
  No. of iterms: 4
  Mark allocated: 3.0

  No. of iterms: 32
  Mark allocated: 10

  4
  1.0

  15
  4.5
  


  6
  1.5
  4
  2.0

  8
  4
  
  
  
  
  
  
  THỐNG KÊ ĐIỂM
  Lớp
  SS
  Dưới 5
  Trên 5
  Điểm 8-10
  
  
  
  SL
  %
  SL
  %
  SL
  %
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I( CHẲN)
  MÔN: Tiếng Anh 8
  Thời gian : 45 phút
  Mark
  Teacher’s comment
  
  I.Complete the sentence by choosing the best answer A,B,C or D (2ms)
  1. ……………..does she look like?
  A. Where B. What C. How D. When
  2. Nien is Hoa’s next- door neighbor in……………
  A. Ha Noi B.HCM city C. Hue D. Da Lat
  3.She……………………to be in my class.
  A.wasn’st old enough B.old wasn’t enough C. old enoughwasn’t D.wasn’t old enough
  4.Ba talks about ………………….
   
  Gửi ý kiến