THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Từ Điển Online

  Tra Từ Điển Online 

                

   

  CTy HPEC

  Về Trang chủ

  Đề Kiểm tra giữa kỳ I_Tiếng Anh 7_3

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: pm
  Người gửi: Lê Trung Chánh (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:20' 17-10-2013
  Dung lượng: 115.5 KB
  Số lượt tải: 774
  Số lượt thích: 0 người
  MATRIX OF THE FIRST MID-TERM TEST OF ENGLISH 7
  Time allotted: 45 minutes

  Part/ Section/
  Question numbers
  
  Q. levels
  Text types/ Materials/
  Situations
  Lang. sub-skills
  Question Types
  
  
  Know

  Com.

  Low
  Hi.
  
  
  
  
   I. Grammar
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  Q. 5
  Q. 6
  Q. 7
  Q. 8
  
  (

  (

  (


  (

    (
  

  (
  (

  
  
  Preposition of time
  Preposition follow adj
  Ordinal number
  Superlative: good_best
  Present Simple: S + Vs/es
  Noun for job
  Conjunction
  Y/ N questiion
  
  on
  different from
  twelfth
  best
  takes care of
  farmer
  so
  No, she doesn’t
    Multiple choice
  
  No. of items: 8
  Mark allocated: 2
  4
  1.0
  1
  0.25
  2
  0.5
  
  
  
  
  
  II. Voc. & Grammar
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  Q. 5
  Q. 6
  

  (
  (

  (
  (
  


  
  (

  (
  
  
  Noun
  Present simple: S + Vs/es
  Conjunction word
  Article
  Pronoun
  
  brother
  does
  because
  a
  classmates
  him
    Multiple choice
  
  No. of items: 6
  Mark allocated: 1.5
  4
  1.0
  
  2
  0.5
  
  
  

  
  
  III. Vocabulary
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
    
  
  (
  (
  (
  (
  
  
  Present simple: be
  Article
  Present simple: be
  Noun
  
  is
  a
  are
  school
  

  Blank fill

  
  No. of items: 4
  Mark allocated: 1.0
  
  
  4
  1.0
  
  
  
  
  
  IV. Grammar
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  Q. 5
  Q. 6
  Q. 7
  Q. 8
  
  (
  (
  (
  (

  (
  
  


    (
  (
  (
  
  Superlative: be
  Comparative
  Future simple
  Present continous
  Present simple
  Superlative: be
  Present simple
  Present simple
  
  is
  better
  will tell
  is studying
  goes
  is
  likes
  are
    Blank fill


  
  No. of items: 8
  Mark allocated: 2
  5
  1.25
  
  
  3
  0.75
  
  

  
  
  V. Reading
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  Q. 5
  Q. 6
  Q. 7
  
  (

  (
  


  
  (
  (
  (
  (

  (
  


  


  Topic: Family


  
  Identifying details Identifying details
  Identifyingdetails
  Identifying details
  Wh- question
  Yes - No question
  Wh- question
  
  T/F  Answer
  
  No. of items: 8
  Mark allocated: 2.5
  2
  1.0
  
  5
  1.5
  
  
  
  
  
  VI.Writing
  Q. 1
  Q. 2
  

  (
  
  

  
  (
  
  Comparative
  Present simple
  
  Reorder
  words
  
  No. of items: 2
  Mark allocated: 1.0
  1
  0.5
  
  1
  0.5
  
  
  
  
  
  Total items: 36
  Total marks: 10
  17
  4.75
  1
  0.25
  14
  4.0
  4
  1.0
  
  
  
  
  
  Họ và Tên:______________ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1
  Lớp:____ MÔN: TIẾNG ANH 7
  THỜI GIAN: 45 phút (KKGĐ)  I. Circle the best option (A, B, C or D) to complete the sentences below (2.0 marks)
  1. My birthday is ………………………… June 8th.
  A. on B. for C. in D. at
  2. He is different ………………………… his brother.
  A.
   
  Gửi ý kiến