THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Từ Điển Online

  Tra Từ Điển Online 

                

   

  CTy HPEC

  Về Trang chủ

  Đề Kiểm tra giữa kỳ I_Tiếng Anh 7_2

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: vd
  Người gửi: Lê Trung Chánh (trang riêng)
  Ngày gửi: 12h:36' 16-10-2013
  Dung lượng: 87.0 KB
  Số lượt tải: 858
  Số lượt thích: 0 người
  Name of Examination: THE FIRST MID - TERM TEST OF ENGLISH 7
  Time allotted: 45 minutes

  Part/ Section/
  Q. no.
  Q. levels
  
  Text types/ Materials/ Situations
  Language sub-skills
  Question Types
  
  
  Kno
  Com
  LowApp
  Hi
  App
  
  
  
  
  Language Focus
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  Q. 5
  Q. 6
  Q. 7
  Q. 8
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  Q. 5
  Q. 6
  Q. 7
  Q. 8
  

  (
  (


  (
  (
  (

  (

  (
  (
  (

  (
  
  (


  (
  (
  (

  (  (

  


  
  
  Noun
  Prepositions
  Ordinal numbers
  Adjectives
  Exclamations
  Noun
  Noun
  Superlative: short adjective
  Wh-question
  Wh-question
  Yes-No question
  Wh-question
  Yes-No question
  Wh-question
  Wh-question
  Wh-question
  
  - telephone number
  - from….to
  - fourth
  - worried
  -What a nice girl!
  - farmer
  - kitchen
  - the newest
  - What
  - How often
  - Would you like…
  - When
  - Will …
  - How far
  - Where
  - How much
  

  Structured / MCQ
  ( Multiple choice)  Matching

  
  No. of items: 16
  Mark allocated: 4
  10
  2.5
  6
  1.5
  
  
  
  
  
  
  Vocabulary
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  Q. 5
  Q. 6
  Q. 7
  Q. 8
  


  (
  (

  (

  
  (
  (

  (
  (

  (

  
  
    Sentences in different contexts
  
  - V: lives
  - N: birthday
  - A: unhappy
  - A: better
  - V: enjoy
  - V: raises
  -A: interesting
  - N: dishwasher
    Gap fill
  
  No. of items: 8
  Mark allocated: 2
  3
  0.75
  5
  1.25
  
  
  
  
  
  
  Reading comprehension
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  
  (
  

  (
  (
  (

  

  

  

  With the topic “ Family” reading a passage about Ba’s family

  

  - Identifying details
  - Identifying details
  - Identifying details
  - Identifying main ideas
  

  Wh- question
  Wh- question
  Wh- question
  Yes - No question
  
  No. of items: 4
  Mark allocated: 2
  1
  0.5
  3
  1.5
  
  
  
  
  
  
  Grammar
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  Q. 5
  Q. 6
  Q. 7
  Q. 8
  


  
  
  (
  (

  


  (
  (
  
  Present simple
  Present simple
  Present simple
  Present simple
  Future simple
  Present simple
  Present simple
  Future simple
  
  -is
  -goes
  -play
  - rises
  - will be
  -… do …go
  - lives
  - will become
  
  Guided write / write the sentences with words/ phrases given.
  
  No. of items: 4
  Mark allocated: 2
  
  
  2
  1
  2
  1
  
  
  
  
  Total items: 32
  Total marks: 10
  14
  3.75
  14
  4.25
  2
  1
  2
  1
  
  
  
  
   ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ TIẾNG ANH LỚP 7 – NĂM HỌC 2013-2014
  Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

  Họ và tên:
  Lớp
  Truờng
  Số báo danh
  Giám thị 1:
  Giám thị 2:
  Số phách:
  
  

  Điểm
  Chữ ký giám khảo
  Số phách
  
  I.Choose the best words by circling the letter A,B,C or D.(2 marks)
  1.How …….. is it from your house to school?
  A.far B.long C.old D.tall
  2.What ……… intelligent boy!
  A.the B.a C.an
   
  Gửi ý kiến