THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Từ Điển Online

  Tra Từ Điển Online 

                

   

  CTy HPEC

  Về Trang chủ

  Đề Kiểm tra giữa kỳ I_Tiếng Anh 6_Thí điểm

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: pm
  Người gửi: Lê Trung Chánh (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:18' 17-10-2013
  Dung lượng: 544.0 KB
  Số lượt tải: 497
  Số lượt thích: 0 người
  MATRIX OF THE FIRST MID-TERM TEST OF ENGLISH 6 (THÍ ĐIỂM)
  Time allotted: 45 minutes

  Part/ Section/
  Question numbers
  
  Q. levels
  Text types/ Materials/
  Situations
  Lang. sub-skills
  Question Types
  
  
  Know

  Com.

  Low
  Hi.
  
  
  
  
   I. Voc.
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  Q. 5
  Q. 6
  

  (
  (
  (

  

  
  (  (
  (
    
  sound/iz/
  sound /s/
  sound / ∂(/
  sound /(/
  sound /p/
  sound /p/
  
  Fridges
  Fruits
  Home
  Some
  Patient
  Picnic
    Multiple choice
  
  No. of items: 6
  Mark allocated: 1.5
  3
  0.75
  
  3
  0.75
  
  
  
  
  
  II. Voc. & Grammar
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  Q. 5
  Q. 6
  Q. 7
  Q. 8
  
  (
  (

  (
  (
  


  
  (
  (
  (

  (
  
  

  There + be + a/an N
  Prepositions of place
  Article
  Present simple
  Present continuous
  There + be +Ns
  Verb
  Adjective
  

  is
  on
  a
  don’t
  is raining
  are
  has
  straight
    Multiple choice
  
  No. of items: 8
  Mark allocated: 2.0
  4
  1.0
  
  4
  1.0
  
  
  

  
  
  III. Vocabulary
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  

  (

  (
  
  
  (

  (

  
  
  Noun
  Noun
  Noun
  Noun
  
  Sofa
  Stilt house
  Bed
  Glasses
  

  Write

  
  No. of items: 4
  Mark allocated: 2.0
  2
  1.0
  
  2
  1.0
  
  
  
  
  
  IV. Grammar
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  

  (
  (
  


  
  (

  (
    
  Y/N question
  Prepostion of place
  How many…?
  Y/N question
  
  Yes, I am
  In front of
  20 rooms
  No, there isn’t.
  
  Match
  
  No. of items: 4
  Mark allocated: 1
  2
  0.5
  
   2
  0.5
  
  
  

  
  
  V. Voc. & Grammar
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  Q. 5
  Q. 6
  


  (
  (
  (
  (
  (
  


  

  (  


  

  Noun
  Preposition
  Like +V_ing
  Noun
  Plural noun
  Preposition
  

  family
  at
  getting
  homework
  stories
  listen to
  


  Blank fill
  
  No. of items: 6
  Mark allocated: 1.5
  5
  1.25
  
  1
  0.25
  
  
  
  
  
  VI. Reading
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  Q. 5
  Q. 6
    (
  (
  
  
  (
  (
  (
  (
  

  
  Topic: Crazy House Hotel
  
  Identifying details Identifying details
  Identifyingdetails
  Identifying details
  Wh- question
  Wh- question
  
  T/F  Answer
  
  No. of items: 6
  Mark allocated: 2.0
  2
  1.0
  
  4
  1.0
  
  
  
  
  
  Total items: 34
  Total marks: 10
  18
  5.5
  
  16
  4.5
  
  
  
  
  
    KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1
  MÔN: TIẾNG ANH 6
  THỜI GIAN: 45 phút (KKGĐ)

  I. Circle the letter A, B, C or D that corresponds to the answer whose underlined part has different pronunciation from those of the others. (1.5 marks)
  1. A. Lamps B. Sinks C. Fridges D. Cats
  2. A. Fruits B. tables C. Posters D. Beds
  3. A. Monday B.
   
  Gửi ý kiến