THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Từ Điển Online

  Tra Từ Điển Online 

                

   

  CTy HPEC

  Về Trang chủ

  Đề Kiểm tra giữa kỳ I_Tiếng Anh 6_3 chẵn

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: pm
  Người gửi: Lê Trung Chánh (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:19' 17-10-2013
  Dung lượng: 150.5 KB
  Số lượt tải: 355
  Số lượt thích: 0 người
  MATRIX OF THE FIRST MID – EXAMMINATION OF ENGLISH 6
  Time allocated: 45 minutes
  Part/ Section/ Q.no
  Q. levels
  Text types/ Materials/ Situations
  Language sub- skill
  Question Types
  
  
  Kno
  Com
  Low App
  Hight App
  
  
  
  
  I.Grammar
  Q.1
  Q.2
  Q.3
  Q.4
  Q.5
  Q.6
  Q.7
  Q.8
  
  (  (

  (
  (
  

  (

  (

  


  (


  (
  
  
  Personnal Imfor.
  Q.Words
  Q.Words
  Yes/No question
  This/ That
  Q.Words
  Personnal Imfor.
  Q.Words

  
  What’s your name?
  How many….?
  What time is it?
  Is your school big?
  Who is that?
  Where………..?
  How old…….?
  What………….?

  Matching
  
  No. of iterms: 8
  Mark allocated: 2.0
  4
  1.0
  2
  0.5
  2
  0.5
  
  
  
  
  
  II.Reading
  Q.1
  Q.2
  Q.3
  Q.4
  Q.5
  Q.6
  Q.7
  Q.8
  

  

  (
  (
  (
  (


  

  (
  (
  (
  (

  
  
  Family
  What time…..?
  Family
  Family
  At school
  What time…..?
  At school
  Classroom
  
  What does he/she do?
  What time ..?
  What does he/she do?
  What does he/she do?
  Which grade….?
  What time……..?
  Is her school big?
  Where is……..?  True/ False Statements & Answer the questions
  
  No. of iterms: 8
  Mark allocated: 3.0
  
  4
  1.0
  4
  2.0
  
  
  
  
  
  III.Grammar + Vocab
  Q.1
  Q.2
  Q.3
  Q.4
  Q.5
  Q.6
  Q.7
  Q.8
  

  (


  (
  (

  (

  


  (  (


    (
  (
  
  
  Vocab
  There is/ There are
  Question words
  Vocab
  Question words
  Vocab
  Question words
  Vocab

  
  Prediction
  Tobe: are
  Q. word: Where
  Tobe: are
  Q.word: How
  Ns: eraser
  Q.word: What
  Pos.Adj: his
  
  Multiple Choice
  
  No. of iterms: 8
  Mark allocated: 2.0
  4
  1.0
  2
  0.5
  2
  0.5
  
  
  
  
  
  IV. Grammar
  Q.1
  Q.2
  Q.3
  Q.4
  Q.5
  Q.6
  Q.7
  Q.8
  

  

  (
  (
  (
  (
  (
  (
  (
  (
  
  
  

  Present simple tense
  
  Verb: get
  Verb: does
  Verb:play
  Verb:have
  Verb:brush
  Verb:do
  Tobe: is
  Verb:lives
  Choose the correct answer
  
  No. of iterms: 8
  Mark allocated: 2.0
  
  8
  2.0
  
  
  
  
  
  
  V. Grammar
  Q.1
  Q.2
  Q.3
  Q.4
  
  
  
  (
  (
  (
  (
  
  
  Vocab: teacher
  Present simple
  Present simple
  Time
  
  Vocab: teacher
  Verb: goes
  Verb: start
  Time: 11.30
  Filling
  
  No. of iterms: 4
  Mark allocated: 1.0
  
  
  4
  1.0
  
  
  
  
  
  No. of iterms: 36
  Mark allocated: 10

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  THỐNG KÊ ĐIỂM
  Lớp
  SS
  Dưới 5
  Trên 5
  Điểm 8-10
  
  
  
  SL
  %
  SL
  %
  SL
  %
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    PHÒNG GD&ĐT GIANG THÀNH ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I (Chẳn)
  TRƯỜNG THCS PHÚ MỸ Môn : Tiếng Anh 6
  Họ và Tên :……………………………….. Thời gian: 45 phút ( KKGĐ)
  Lớp:………………………………………..
  Marks
  Teacher’s Comment
  
  
  
  
  I. Match the sentences in column A with column B
   
  Gửi ý kiến