THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Từ Điển Online

  Tra Từ Điển Online 

                

   

  CTy HPEC

  Về Trang chủ

  Đề Kiểm tra giữa kỳ I_Tiếng Anh 6_3

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: pm
  Người gửi: Lê Trung Chánh (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:19' 17-10-2013
  Dung lượng: 149.5 KB
  Số lượt tải: 607
  Số lượt thích: 0 người
  MATRIX OF THE FIRST MID – EXAMMINATION OF ENGLISH 6
  Time allocated: 45 minutes
  Part/ Section/ Q.no
  Q. levels
  Text types/ Materials/ Situations
  Language sub- skill
  Question Types
  
  
  Kno
  Com
  Low App
  Hight App
  
  
  
  
  I.Grammar
  Q.1
  Q.2
  Q.3
  Q.4
  Q.5
  Q.6
  Q.7
  Q.8
  
  (  (

  (
  (
  

  (

  (

  


  (


  (
  
  
  Personnal Imfor.
  Q.Words
  Q.Words
  Yes/No question
  This/ That
  Q.Words
  Personnal Imfor.
  Q.Words

  
  What’s your name?
  How many….?
  What time is it?
  Is your school big?
  Who is that?
  Where………..?
  How old…….?
  What………….?

  Matching
  
  No. of iterms: 8
  Mark allocated: 2.0
  4
  1.0
  2
  0.5
  2
  0.5
  
  
  
  
  
  II.Reading
  Q.1
  Q.2
  Q.3
  Q.4
  Q.5
  Q.6
  Q.7
  Q.8
  

  

  (
  (
  (
  (


  

  (
  (
  (
  (

  
  
  Family
  What time…..?
  Family
  Family
  At school
  What time…..?
  At school
  Classroom
  
  What does he/she do?
  What time ..?
  What does he/she do?
  What does he/she do?
  Which grade….?
  What time……..?
  Is her school big?
  Where is……..?  True/ False Statements & Answer the questions
  
  No. of iterms: 8
  Mark allocated: 3.0
  
  4
  1.0
  4
  2.0
  
  
  
  
  
  III.Grammar + Vocab
  Q.1
  Q.2
  Q.3
  Q.4
  Q.5
  Q.6
  Q.7
  Q.8
  

  (


  (
  (

  (

  


  (  (


    (
  (
  
  
  Vocab
  There is/ There are
  Question words
  Vocab
  Question words
  Vocab
  Question words
  Vocab

  
  Prediction
  Tobe: are
  Q. word: Where
  Tobe: are
  Q.word: How
  Ns: eraser
  Q.word: What
  Pos.Adj: his
  
  Multiple Choice
  
  No. of iterms: 8
  Mark allocated: 2.0
  4
  1.0
  2
  0.5
  2
  0.5
  
  
  
  
  
  IV. Grammar
  Q.1
  Q.2
  Q.3
  Q.4
  Q.5
  Q.6
  Q.7
  Q.8
  

  

  (
  (
  (
  (
  (
  (
  (
  (
  
  
  

  Present simple tense
  
  Verb: get
  Verb: does
  Verb:play
  Verb:have
  Verb:brush
  Verb:do
  Tobe: is
  Verb:lives
  Choose the correct answer
  
  No. of iterms: 8
  Mark allocated: 2.0
  
  8
  2.0
  
  
  
  
  
  
  V. Grammar
  Q.1
  Q.2
  Q.3
  Q.4
  
  
  
  (
  (
  (
  (
  
  
  Vocab: teacher
  Present simple
  Present simple
  Time
  
  Vocab: teacher
  Verb: goes
  Verb: start
  Time: 11.30
  Filling
  
  No. of iterms: 4
  Mark allocated: 1.0
  
  
  4
  1.0
  
  
  
  
  
  No. of iterms: 36
  Mark allocated: 10

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  THỐNG KÊ ĐIỂM
  Lớp
  SS
  Dưới 5
  Trên 5
  Điểm 8-10
  
  
  
  SL
  %
  SL
  %
  SL
  %
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I (Chẳn)
  Môn : Tiếng Anh 6
  Họ và Tên :……………………………….. Thời gian: 45 phút ( KKGĐ)
  Lớp:………………………………………..
  Marks
  Teacher’s Comment
  
  
  
  
  I. Match the sentences in column A with column B ( 2 ms )
  A
  A-B
   
  Gửi ý kiến