THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Từ Điển Online

  Tra Từ Điển Online 

                

   

  CTy HPEC

  Về Trang chủ

  Đề Kiểm tra giữa kỳ I_Tiếng Anh 6_2

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: vd
  Người gửi: Lê Trung Chánh (trang riêng)
  Ngày gửi: 12h:35' 16-10-2013
  Dung lượng: 89.0 KB
  Số lượt tải: 560
  Số lượt thích: 0 người
  Name of Examination: THE FIRST MID - TERM TEST OF ENGLISH 6
  Time allotted: 45 minutes


  Part/ Section/
  Q. no.
  Q. levels
  
  Text types/ Materials/ Situations
  Language sub-skills
  Question Types
  
  
  Kno
  Com
  LowApp
  Hi
  App
  
  
  
  
  Language Focus
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  Q. 5
  Q. 6
  Q. 7
  Q. 8
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  Q. 5
  Q. 6
  Q. 7
  Q. 8
  

  (
  (


  (
  (
  (

  (

  (
  (
  (

  (
  
  (


  (
  (  (

  (  (

  


  
  
  Preposition of time
  Noun
  Question word
  Question word
  Interrogative (present simple)
  Negative (present simple)
  verb
  Preposition of position
  Wh-question
  Wh-question
  Yes-No question
  Wh-question
  Yes-No question
  Yes-No question
  Wh-question
  Yes-No question
  
  - at
  -desk
  - How many
  - What time
  -What do Thu and…?
  - doesn’t play
  - take a shower
  - to the left of…
  - What
  - What time
  - Is there a
  - How many
  - Are there any..?
  - How old
  -How
  - Is …
    Structured / MCQ
  ( Multiple choice)


  Matching  
  No. of items: 16
  Mark allocated: 4
  10
  2.5
  6
  1.5
  
  
  
  
  
  
  Vocabulary
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  Q. 5
  Q. 6
  Q. 7
  Q. 8
  


  (
  (

  (

  
  (
  (


  (
  (

  (
  
  
    Sentences in different contexts
  
  - N: school
  - Ns: people
  - Ns: years
  - N: morning
  - Ns: students
  - N: name
  - N: book
  - N: brother
    Gap fill
  
  No. of items: 8
  Mark allocated: 2
  3
  0.75
  5
  1.25
  
  
  
  
  
  
  Reading comprehension
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  
  (
  

  (
  (
  (

  

  

  

  With the topic “personal information” reading a passage about Lan’s routines

  

  - Identifying details
  - Identifying details
  - Identifying details
  - Identifying main ideas
  Wh- question
  Wh- question
  Wh- question
  Yes - No question
  
  No. of items: 4
  Mark allocated: 2
  1
  0.5
  3
  1.5
  
  
  
  
  
  
  Grammar
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  


  
  
  (
  (

  


  (
  (
  
  Present simple
  Present simple
  Present simple
  Present simple
  
  - are
  - brushes
  - goes
  - ..does he have..
  
  Guided write / write the sentences with words/ phrases given.
  
  No. of items: 4
  Mark allocated: 2
  
  
  2
  1
  2
  1
  
  
  
  
  
  Total items: 32

  Total marks: 10
  
  14

  3.75
  
  14

  4.25
  
  2

  1
  
  2

  1
  
  
  
  
  
  ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ TIẾNG ANH LỚP 6 – NĂM HỌC 2013-2014
  Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

  Họ và tên:
  Lớp
  Truờng
  Số báo danh
  Giám thị 1:
  Giám thị 2:
  Số phách:
  
  

  Điểm
  Chữ ký giám khảo
  Số phách
  
  
  I/ Choose the best answers by circling the letters A, B, C, or D (2.0 points)
  1. What time do you have lunch?
  I have lunch ______ eleven.
  A. in B. on C. at D. of
  2. There is a book on the _______.
  A. room B. desk C. school
   
  Gửi ý kiến