THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Từ Điển Online

  Tra Từ Điển Online 

                

   

  CTy HPEC

  Về Trang chủ

  Đề kiểm tra cuối kỳ II_Toán lớp 6

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Trung Chánh (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:16' 01-05-2013
  Dung lượng: 135.5 KB
  Số lượt tải: 408
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN TOÁN 6
  HỌC KÌ II
  SỐ HỌC
  Lý thuyết
  - Thế nào là hai phân số , phân số bằng nhau
  - Nêu quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu, khác mẫu
  -Nêu quy tắc trừ hai phân số
  -Nêu quy tắc nhân, chia hai phân số
  -Nêu quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước
  -Nêu quy tắc tìm một số biết giá trị phân số của nó

  Bài tập
  Dạng toán: Tính giá trị biểu thức, tính nhanh:
  (Áp dụng các tính chất cơ bản của phân số, các phép tính về hỗn số)
  Dạng toán: Tìm x
  Tìm số nguyên và tìm phân số
  Dạng toán đố ( Tìm một số khi biết giá trị của một phân số)
  B. HÌNH HỌC
  I. Lý thuyết
  -Tia phân giác của một góc là gì ? Vẽ hình minh họa
  -Đường tròn tâm O bán kính R là gì ? Vẽ hình minh họa
  - Tam giác ABC là gì ? Vẽ hình minh họa
  Bài tập :
  Vẽ góc khi cho biết số đo, xác định tia nằm giữa, so sánh hai góc -> tia phân giác

  MA TRẦN ĐIỂM TOÁN 6 HKII

  Cấp độ

  Chủ đề

  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Cộng
  
  
  
  
  Cấp độ thấp
  Cấp độ cao
  
  
  Các phép tính về phân số và số nguyên
  Nêu được quy tắc Cộng hai phân số cùng mẫu
  Chỉ ra được số nguyên x cần tìm
  Dạng tìm x
  
  
  
  Số câu 2
  Số điểm 3
  Tỉ lệ 30%
  Số câu 1
  Số điểm 1
  Tỉ lệ 10%
  Số câu 
  Số điểm 1
  Tỉ lệ 10%
  Số câu 
  Số điểm 1
  Tỉ lệ 10%
  
   Số câu 2
  Số điểm 3
  Tỉ lệ 30%
  
  Tính chất cơ bản của phân số
  
  Chỉ ra được tính chất cơ bản của phân số để tính
  
  Vận dụng Tính chất cơ bản của phân số
  
  
  Số câu 1
  Số điểm 2
  Tỉ lệ 20%
  
  Số câu 
  Số điểm 1
  Tỉ lệ 10%
  
  Số câu 
  Số điểm 1
  Tỉ lệ 10%
  Số câu 1
  Số điểm 2
  Tỉ lệ 20%
  
  Các phép toán về hỗn số, số thập phân, phần trăm
  
  
  Các phép toán về hỗn số, số thập phân, phần trăm
  
  
  
  Số câu 1
  Số điểm 2
  Tỉ lệ 20%
  
  
  Số câu 1
  Số điểm 2
  Tỉ lệ 20%
  
  Số câu 1
  Số điểm 2
  Tỉ lệ 20%
  
  Tia phân giác của góc, đường tròn tâm O bán kính R
  Nêu được khái niệm đương tròn tâm O bán kính R và vẽ được hình
  
  Tính số đo của một góc
  Tính số đo của một góc
  
  
  Số câu:2
  Số điểm: 3
  Tỉ lệ 3%
  Số câu:1
  Số điểm: 1
  Tỉ lệ 10%
  
  Số câu: 
  Số điểm: 1,5
  Tỉ lệ 15%
  Số câu: 
  Số điểm: 0,5
  Tỉ lệ 5%
  Số câu:2
  Số điểm: 3
  Tỉ lệ 30%
  
  TỔNG
  Số câu 6
  Số điểm 10
  Tỉ lệ 100%


  
  Số câu:2
  Số điểm: 2
  Tỉ lệ 20%

  
  Số câu:1
  Số điểm: 2
  Tỉ lệ 20%


  
  Số câu 3
  Số điểm: 6
  Tỉ lệ 60%


  
  Số câu:6
  Số điểm: 10
  Tỉ lệ 100%

  
  
  KIỂM TRA HỌC KỲ II
  Môn: Tóan

  Điểm


  Nhận xét của GV
  
  
  A.Lý thuyết : ( 2,0 đ)
  Câu 1: ( 1,0 đ) Nêu quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu.
  Áp dụng : +
  Câu 2: ( 1,0 đ ) Đường tròn tâm O bán kính R là gì ?
  Vẽ hình minh họa
  B. B ài tập ( 8,0 đ)
  Câu 1: ( 2 đ) Tính giá trị biểu thức
  A= 
  b) B=
  Câu 2: ( 2,0 đ) Tìm x, biết
  a) 3.x + 84 =63 b) .x -=
  Câu 3: ( 2đ)
  Lớp 6A có 36 học sinh. Trong đó có  số học sinh là học sinh giỏi.  số học sinh còn lại là khá. Còn
   
  Gửi ý kiến