THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Từ Điển Online

  Tra Từ Điển Online 

                

   

  CTy HPEC

  Về Trang chủ

  Đề kiểm tra cuối kỳ II_GDCD lớp 6_1

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Trung Chánh (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:56' 30-04-2013
  Dung lượng: 109.5 KB
  Số lượt tải: 192
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
  
  MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6
  
  Thời gian: 45 phút(không kể giao đề)
  
  
  I/ MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA
  1/Kiến thức
  - Nêu được thế nào là công dân; căn cứ để xác định công dân của một nước; thế nào là công dân nước CHXHCN Việt Nam.
  - Nhận biết được tín hiệu đèn giao thông và một số biển báo thông dụng trên đường.
  - Nêu được nội dung cơ bản của quyền được bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín.
  - Nêu được nội dung cơ bản của quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.
  - Nêu được một số quyền theo công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em.
  2/Kĩ năng:
  - Phân biệt được hành vi đúng với hành vi sai trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập.
  - Biết xử lí các tình huống phù hợp với quyền được bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín.
  - Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ học tập, giúp đơn bạn bè và em nhỏ cùng thực hiện.
  - Biết xử lí các tình huống phù hợp với quy định của pháp luật về quyền được bảm đảm an toàn về tính mạng, thân thế, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm.
  3/Thái độ:
  - Tôn trọng quyền trẻ em của mình và của mọi người.
  - Tôn trọng tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác; phản đối những hành vi xâm phạm thân thể, tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân.

  II/ HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA
  - Hình thức đề kiểm tra: Kết hợp tự luận và trắc nghiệm khách quan
  - Cách tổ chức kiểm tra: cho HS làm bài kiểm tra Kết hợp tự luận và trắc nghiệm khách quan trong 45 phút

  III/ THIẾT LẬP MA TRẬN

  Mức độ


  Tên Chủ đề
  Nhận biết

  Thông hiểu

  Vận dụng
  
  Cộng

  
  
  
  
  Cấp độ thấp
  Cấp độ cao
  
  
  
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  
  
  1. Công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Nêu được căn cứ để xác định công dân của một nước. Thế nào là công dân nước CHXHCN Việt Nam
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  2
  0.5%
  5%
  
  


  
  
  
  
  
  2
  0.5
  5%
  
  2. Thực hiện trật tự an toàn giao thông
  Nhận biết được dấu hiệu của một số biển báo giao thông thông dụng
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  1
  0,25
  2.5%
  
  
  
  
  
  
  


  1
  0,25
  2,5%
  
  3. Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín
  Nêu được nội dung cơ bản của quyền được bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín.
  
  
  
  
  
  Biết xử lí các tình huống phù hợp với quyền được bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  1
  1
  10%
  
  

  
  
  
  1
  0,25
  2,5%
  
  2
  1,25
  12,5%
  
  4. Quyền và nghĩa vụ học tập
  
  
  Phân biệt được hành vi đúng với hành vi sai trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập
  
  
  
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  


  
  1
  1
  10%
  
  
  
  
  
  1
  1
  10%
  
  5. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
  
  Nêu được nội dung cơ bản của quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
  
  
  
  
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  
  1
  2
  20%
  
  
  
  
  
  
  1
  2
  20%
  
  6. Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em
  
  
  
  Tìm một số ví dụ về quyền trẻ em trong thực tế.
  
  
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  
  
  
  1
  2
  20%
  
  
  
  
  1
  2
  20%
  
  7. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân
   
  Gửi ý kiến