THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Từ Điển Online

  Tra Từ Điển Online 

                

   

  CTy HPEC

  Về Trang chủ

  Đề Kiểm tra cuối kỳ I_Toán lớp 4_2

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: tt
  Người gửi: Lê Trung Chánh (trang riêng)
  Ngày gửi: 18h:47' 10-12-2013
  Dung lượng: 48.5 KB
  Số lượt tải: 452
  Số lượt thích: 0 người
  Trường…………………… ĐỂ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
  Lớp……………………….. Năm học : 2013 - 2014
  Họ và tên………………….. Thời gian: 60 phút
  Môn : Toán Khối 4

  Điểm


  Lời phê của giáo viên
  
  Người coi KT……………..


  Người chấm KT…………….
  
  
  Đề bài:
  Câu 1: Đọc, viết các số sau: (1 điểm)
  a/ 106.905:…………………………………………………………………………...
  b/ 20.951.006:………………………………………………………………………..
  c/ Tám trăm tám mươi nghìn sáu trăm linh hai:……………………………………..
  d/ Bảy mươi triệu hai trăm linh bốn nghìn ba trăm hai mươi: ………………………
  Câu 2: ( 1 điểm)

  a/ 251203 … 2510203 b/ 39678 … 36789
  c/ 315625 … 315625 d/ 568021 … 5680021

  Câu 3: Đặt tính rồi tính: ( 2 điểm)
  a/ 667851 + 441765 b/ 947253 – 185746 c/ 6535 x 452 d/ 4875 : 39
  ………………….. …………………. ……………..
  …………………... …………………. ……………..
  …………………… …………………. ……………..
  …………………… …………………. ……………..
  …………………… …………………. ……………..
  …………………… …………………. ……………..
  …………………… …………………. ……………..

  Câu 4: Tìm X: (1 điểm)
  a/ X + 4206 = 5124 b/ 3450 : X = 46
  ……………………… ………………………..
  ……………………… ………………………..
  ……………………… ……………………….. ……………………… ………………………..

  Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)
  a/ 15 tấn = …… yến b/ 123000 kg = …… tạ
  c/ 61 m2 = …… dm2 d/ 60400 cm2 = …… dm2

  Câu 6: Điền Đ vào trước câu trả lời đúng và S vào trước câu trả lời sai: ( 1 điểm)
  Trong các số 25360; 2548; 52605; 102126 có:
  a/ Các số 25360; 2548; 102126 chia hết cho 2.
  b/ Số 25360; 52605 chia hết cho cả 2 và 5.
  c/ Các số 25360; 52605; 102126 chia hết cho 3.
  d/ Số 52605 chia hết cho cả 3 và 9.

  Câu 7: Chọn câu trả lời đúng nhất: (1 đ)
  * Trong hình vẽ ABCD bên có : A B
  a. 2 góc vuông và 2 góc nhọn
  b. 2 góc vuông và 2 góc tù
  c. 2 góc vuông, 1 góc nhọn và 1 góc tù
  d. 4 góc vuông D C
  * Trong hình vẽ ABCD có:
  a. Một cặp cạnh song song.
  b. Hai cặp cạnh song song.
  c. Hai cặp cạnh song song và bằng nhau.
  d. Không có cặp cạnh song song nào.

  Câu 8: (2 đ)
  Trong một ngày lao động trồng cây ở vườn trường, lớp 4A và lớp 4B trồng được 793 cây. Trong đó lớp 4A trồng nhiều hơn lớp 4B 67 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

  Bài giải
  ……………………………………………….
  ……………………………………………….
  ………………………………………………
  ……………………………………………….
  ……………………………………………….
  ………………………………………………
  ……………………………………………….
  ………………………………………………


  ĐÁP ÁN
  Câu 1: Đọc, viết các số sau: (1 điểm) đúng mỗi câu được 0,25 điểm
  a/ 106.905: Một trăm linh sáu nghìn chín trăm linh năm.
  b/ 20.951.006: Hai mươi triệu, chín trăm năm mươi mốt nghìn không trăm linh sáu.
  c/ Tám trăm tám mươi nghìn sáu trăm linh hai: 880.602
  d/ Bảy mươi triệu hai trăm linh bốn nghìn ba trăm hai mươi: 70.204.320
  Câu 2: ( 1 đ) đúng mỗi câu được 0,25 điểm

  a/ 251203 < 2510203 b/ 39678 > 36789
  c/ 315625 = 315625 d/ 568021 < 5680021

  Câu 3: Đặt tính rồi tính: ( 2 đ) đúng mỗi câu được 0,5 điểm
  a/ 667851 + 441765 b/ 947253 – 185746 c/ 6535 x 452 d/ 4875 : 39
  667851 947253 6535 4875 39
  + 441765 - 185746 x 452 97 125
  1109616 761507 13070 195
  32675 0
  26140
  2953820
  Câu 4: Tìm X: (1 điểm)
  a/ X + 4206 = 5124 b/ 3450 : X = 46
  X = 5124 - 4206 X = 3450 : 46
  X = 918 X = 75
  Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: đúng mỗi ý được 0,25 điểm
  a/ 15 tấn = 1500 yến b/ 123000 kg = 1230 tạ
  c/ 61 m2 = 6100 dm2 d/ 60400 cm2 = 604 dm2
   
  Gửi ý kiến