THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Từ Điển Online

  Tra Từ Điển Online 

                

   

  CTy HPEC

  Về Trang chủ

  Đề Kiểm tra cuối kỳ I_Toán lớp 3_2

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: tt
  Người gửi: Lê Trung Chánh (trang riêng)
  Ngày gửi: 18h:46' 10-12-2013
  Dung lượng: 103.0 KB
  Số lượt tải: 371
  Số lượt thích: 0 người
  Điểm


  Lời phê của giáo viên
  
  Người coi KT……………..


  Người chấm KT…………….
  
  Trường…………………… ĐỂ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
  Lớp……………………….. Năm học : 2013- 2014
  Họ và tên………………….. Môn :Toán Khối 3
  Thừi gian: 60 phút


  Câu 1: ( 1 điểm): Khoang tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
  5m 40cm =……………..cm
  504cm B. 540cm C. 5400cm D. 5040cm
  Câu 2: (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
  8; 16;……..;………;……….; 48;………..;………….;………; 80.
  Câu 3: (2 điểm) Đặt tính rồi tính
  424 + 294 736 – 341 124 x 3 174 : 3
  …………… …………… ………….. ……………
  …………… …………… ………….. ……………
  …………… …………… ………….. ……………
  Câu 4: (1 điểm) Đồng hồ chỉ mấy giờ?

  1 giờ 10 phút B. 2 giờ 10 phút
  C. 1 giờ 50 phút D. 10 giờ 5 phút
  Câu 5: (1 điểm) Tìm x
  X x 4 = 160 X : 5 = 151
  ………………………….. ………………………..
  ………………………….. ………………………..
  ………………………….. ………………………..

  Câu 6: (1 điểm) Trong hình bên có mấy góc vuông?
  1 B. 2

  C. 3 D. 4

  Câu 7: (1 điểm) Khoang tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
  Trong phép chia có dư với số chia là 3 thì số dư lớn nhất là?
  0 B. 1 C. 2 D. 3
  Câu 8: (2 điểm) Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 150 kg đường. Ngày thứ hai bán được số kg đường gấp 3 lần ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

  Bài giải
  ……………………………………………………………….
  ………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………
  …………………………………………………………………
  ………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………….


  Đáp án

  Câu 1: ( 1 điểm): Khoang tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
  B. 540cm
  Câu 2: (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
  8; 16; 24; 32; 40; 48 ;56; 64; 72; 80
  Câu 3: (2 điểm) Đặt tính rồi tính( mỗi phép tính đúng 0,5 điểm).

  424 736 124 174 3
  + - x
  294 341 3 15 58
  24
  718 395 372 24
  0
  Câu 4: (1 điểm) Đồng hồ chỉ mấy giờ?
  C. 1 giờ 50 phút
  Câu 5: (1 điểm) Tìm x (Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm).
  X x 4 = 160 X : 5 = 151
  X = 160 : 4 X = 151 x 5
  X = 40 X = 755

  Câu 6: (1 điểm) Trong hình bên có mấy góc vuông?
  B. 2
  Câu 7: (1 điểm) Khoang tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
  Trong phép chia có dư với số chia là 3 thì số dư lớn nhất là?
  C. 2
  Câu 8: (2 điểm)
  Bài giải
  Ngày thứ hai cửa hàng bán được số kg đường là: (0,25 điểm)
  150 x 3 = 450 (kg) (0,5 điểm)
  Cả hai ngày cửa hàng đó bán được số kg đường là: (0,25 điểm)
  150 + 450 = 600 (kg) (0,75 điểm)
  Đáp số: 600 kg đường (0,25 điểm)

   
  Gửi ý kiến