THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Từ Điển Online

  Tra Từ Điển Online 

                

   

  CTy HPEC

  Về Trang chủ

  Đề Kiểm tra cuối kỳ I_Tiếng Việt lớp 1_2 (CNGD)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: tt
  Người gửi: Lê Trung Chánh (trang riêng)
  Ngày gửi: 18h:45' 10-12-2013
  Dung lượng: 98.0 KB
  Số lượt tải: 254
  Số lượt thích: 0 người
  Trường……………… ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
  Lớp…………………. MÔN TIẾNG VIỆT KHỐI 1
  Họ và tên ……………………… NĂM 2013 – 2014
  Điểm
  Điểm phân tích ngữ âm…………
  Điểm đo nghiệm kỹ năng đọc…….
  Điểm đo nghiệm kỹ năng đọc……..
   Lời phê của giáo viên
  Người coi……………….


  Người chấm …………….

  
   Thời gian: 60 phút Đề chẵn
  I. Đo nghiệm năng lực phân tích ngữ âm(10 điểm)
  Em đọc và đưa các tiếng sau vào mô hình: Bé, Lan, ngoan, quá
  Câu 1: Tìm và đưa vào mô hình tiếng chỉ có âm chính.


  
  
  
  
  


  Câu 2: Tìm và đưa vào mô hình một tiếng vần chỉ có âm đệm và âm cuối.


  
  
  
  
  


  Câu 3: Tìm và đưa vào mô hình một tiếng vần có âm chính và âm cuối.


  
  
  
  
  


  Câu 4: Tìm và đưa vào mô hình một tiếng vần có âm đệm , âm chính và âm cuối.


  
  
  
  
  


  II. Đo nghiệm kỹ năng viết: ( 10 điểm)
  1. Viết chính tả: ( 7 điểm)
  Giáo viên đọc cho học sinh viết đoạn văn( bài viết ở đáp án).

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Bài 2: Điền vào chỗ trống: ( 3 điểm)

  a. ( gi / d / r ): cá…ô; cô …áo; con …ê

  b.( ng/ ngh):….. ỉ hè; cây … .ô;.…ẫm …ĩ


  Trường……………… ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
  Lớp…………………. MÔN TIẾNG VIỆT KHỐI 1
  Họ và tên ……………………… NĂM 2013 – 2014
  Điểm
  Điểm phân tích ngữ âm…………
  Điểm đo nghiệm kỹ năng đọc…….
  Điểm đo nghiệm kỹ năng đọc……..
   Lời phê của giáo viên
  Người coi……………….


  Người chấm …………….

  
   Thời gian: 60 phút Đề lẽ
  1.Bài 1: Đo nghiệm năng lực phân tích ngữ âm(10 điểm)
  Em đọc và đưa các tiếng sau vào mô hình: Cây, xoài, ra, quả.
  Câu 1: Tìm và đưa vào mô hình tiếng chỉ có âm chính.


  
  
  
  
  


  Câu 2: Tìm và đưa vào mô hình một tiếng vần chỉ có âm đệm và âm cuối.


  
  
  
  
  


  Câu 3: Tìm và đưa vào mô hình một tiếng vần có âm chính và âm cuối.


  
  
  
  
  


  Câu 4: Tìm và đưa vào mô hình một tiếng vần có âm đệm , âm chính và âm cuối.


  
  
  
  
  


  II. Đo nghiệm kỹ năng viết: ( 10 điểm)
  1. Viết chính tả: ( 7 điểm)
  Giáo viên đọc cho học sinh viết đoạn văn( bài viết ở đáp án).  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Bài 2: Điền vào chỗ trống: (3 điểm)

  a. ( gi / d / r ): cá…ô; cô …áo; con …ê

  b.( ng/ ngh):….. ỉ hè; cây … .ô;.…ẫm …ĩ
  Đáp án
  Bài 1: (10 diểm) mỗi tiếng ghi đúng đợc tính 2,5 điểm( 2,5 x 4 = 10 điểm 10)

  b
  
  e
  
  
  


  q
   u
  a
  
  
  


  l
  
  a
  n
  
  


  ng
   o
  a
  n
  
  


  Đề lẻ

  r
  
  a
  
  
  


  q
   u
  a
  
  
  


  c
  

  y
  
  


  x
   o
  a
  i
  
  


  Bài 2:( 3 điểm) mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm.
  a. ( gi / d / r ): cá rô; cô giáo; con dê
  b.( ng/ ngh):ngh ỉ hè; cây ngô;.ngẫm nghĩ
  Bài 3
   
  Gửi ý kiến