THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Từ Điển Online

  Tra Từ Điển Online 

                

   

  CTy HPEC

  Về Trang chủ

  Đề Kiểm tra cuối kỳ I_Tiếng Anh lớp 9_3

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: vd
  Người gửi: Lê Trung Chánh (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:07' 17-12-2013
  Dung lượng: 112.0 KB
  Số lượt tải: 603
  Số lượt thích: 0 người
  Name of Examination: THE FIRST TERM TEST OF ENGLISH 9
  Time allotted: 45 minutes

  Part/ Section/
  Q. no.
  Q. levels
  
  Text types/ Materials/ Situations
  Language sub-skills
  Question Types
  
  
  Kno
  Com
  Low
  App
  Hi
  App
  
  
  
  
  I. Pronunciation
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  Q. 5
  Q. 6
  (
  (
  (
  (
  (
  (
  
  
  
  Vowel /i/
  Vowel /s/
  Vowel / s/
  Vowel /ei/
  Vowel /δ/
  Vowel /ɘ
  - compulsory
  - grocery
  - citizen
  - game
  - therefore
  - anxious
  Structured / MCQ
  ( Multiple choice)
  
  No. of items: 6
  Mark allocated: 1.5
  6
  1.5
  

  
  
  
  
  
  
  II. Language Focus
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  Q. 5
  Q. 6
  Q. 7
  Q. 8
  
  (
  (

  (
  (
  (

  (
  


  (  (
  


  
  
  modal
  Noun
  Noun
  Preposition of time
  Preposition of time
  Prepositions follow adjectives
  Adverb clause of reason
  Reported speech
  
  - must study
  - exchange
  - forest
  - at
  - between
  - kind of
  - so
  - where I came
  

  Structured / MCQ
  ( Multiple choice)


  
  No. of items: 8
  Mark allocated: 2
  6
  1.5
  2
  0.5
  
  
  
  
  
  
  III. Reading comprehension
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  Q. 1
  Q. 2
  


  

  (
  (
  (
  (

  

  (
  (
  

    With the topic “Study” reading about improving the English pronunciation.

  

  - Identifying details
  - Identifying details
  - Identifying details
  - Identifying details
  Giving personal information
  


  True/ False  Yes - No question
  Wh- question
  
  No. of items: 6
  Mark allocated: 2
  
  4
  1
  2
  1
  
  
  
  
  
  IV. Grammar
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  Q. 5
  Q. 6
  Q. 7
  Q. 8
  
  (
  (
  (
  (
  (
  (
  (
  (
  

    


  
  Present progressive
  Present simple
  Present progressive
  Present perfect
  Reported speech
  If clause
  Wish + a clause
  Present perfect with “yet”
  
  -are visiting
  - doesn’t play
  - is singing
  - has just bought
  - …told me to give…
  - must study
  - …could live…
  - yet
  
  Guided write / write the sentences with words/ phrases given.
  
  No. of items: 8
  Mark allocated: 2
  8
  2
  
  
  
  
  
  
  
  Writing
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  Q. 5
  


  
  
  (
  (
  (
  (

  
  (
  
  Used to + v
  Wish + a clause
  Reported speech: Wh - question
  Passive voice: past simple
  Wish + a clause
  
  -used to play
  - she went
  - asked me what my name
  - this house was built…
  - I wish I could play..
  
  Guided write / write the sentences with words/ phrases given.
  
  No. of items: 5
  Mark allocated: 2.5
  
  
  4
  2
  1
  0.5
  
  
  
  
  
  Total items: 33

  Total marks: 10
  
  20

  5
  
  6

  1.5
  
  6

  3
  
  1

  0.5
  
  
  
  
   ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I (2013 – 2014)
  Môn: Tiếng Anh 9
  Thời gian: 45 phút (KKGĐ)


  Điểm
  Chữ ký giám khảo…………  Chữ ký giám thị 1:……………
  Chữ ký giám thị 2:……………
  
  I. Circle the letter A, B, C or D that corresponds to the answer whose underlined part has different pronunciation from those of the others. (1.5 m)
  1. A. typhoon B
   
  Gửi ý kiến