THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Từ Điển Online

  Tra Từ Điển Online 

                

   

  CTy HPEC

  Về Trang chủ

  Đề Kiểm tra cuối kỳ I_Tiếng Anh lớp 9

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: pm
  Người gửi: Lê Trung Chánh (trang riêng)
  Ngày gửi: 12h:27' 13-12-2013
  Dung lượng: 25.4 KB
  Số lượt tải: 526
  Số lượt thích: 0 người
  MATRIX OF THE FIRST TERM OF ENGLISH 9
  Time allotted: 45 minutes

  Part/ Section/
  Question numbers
  
  Q. levels
  Text types/ Materials/
  Situations
  Lang. sub-skills
  Question Types
  
  
  Know

  Com.

  Low
  Hi.
  
  
  
  
  I. Grammar
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  Q. 5
  Q. 6
  Q. 7
  Q. 8
  
  (

  (

  (


  (
    (
  

  (
  (
  
  
  Preposition of time
  Passive form
  Present perfect tense
  Tag question
  verb follow preposition
  past simple
  Wish clause
  Preposition of position
  
  On/ at
  was built
  have modernized
  do they?
  In listening
  Got
  was
  at
    Multiple choice
  
  No. of items: 8
  Mark allocated: 2
  4
  1.0
  1
  0.25
  2
  0.5
  
  
  
  
  
  II. Voc.
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  
  (
  (
  (
  (
  

  

  
  
  Sound /ei/
  Sound /i/
  Sound /ie/
  Sound / /
    


  Pronouce
  
  No. of items: 6
  Mark allocated: 1.5
  4
  1.0
  
  
  
  
  

  
  
  IV. Grammar
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  Q. 5
  Q. 6
  Q. 7
  Q. 8
  

  (
  (


  (
  (
    (

  
  (


  (

  
  (
  
  There + be
  Future simple
  Present perfect tense
  Modal verb
  Wish clause
  Present perfect tense
  Used to
  past simple
  
  is
  will live


  knew
  have written
  goes
  did…do
    Blank fill


  
  No. of items: 8
  Mark allocated: 2
  4
  1.0
  1
  0.25
  2
  0.25
  1
  0.25
  
  

  
  
  IV. Reading
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  Q. 5
  Q. 6
  Q. 7
  Q. 8
  
  (
  (

  


  
  (
  (
  (
  (


  (
  (
  


  


  Topic: Family


  
  Identifying details Identifying details
  Identifyingdetails
  Identifying details
  Wh- question
  Yes - No question
  Wh- question
  
  T/F  Answer
  
  No. of items:8
  Mark allocated:2.0
  2
  1.0
  
  5
  1.5
  
  
  
  
  
  V.Writing
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  
  (
  (
  (
  (
  
  

  
  
  Passive form
  queston
  Wish clause
  Reported speech
  
  Rewrire

  
  No. of items:2
  Mark allocated:1.0
  1
  1.0
  
  

  
  
  
  
  
  Total items: 36
  Total marks: 10
  15
  6
  1
  0.5
  9
  3.25
  1
  0.25
  
  
  
  
  


  KIỂM TRA HỌC KỲ 1
  MÔN: TIẾNG ANH 9
  THỜI GIAN: 45 phút (KKGĐ)

  I. Circle the best option (A, B, C or D) to complete the sentences below (2 ms).
  1. ................... Monday morning, there is a meeting ................... 11 am and 1 pm.
  A. On/between B. For/at C. In/between D. On/at
  2. That school .................... a long time ago.
  A. build B. built C. was built D. has been built
  3. Some designers have................................. the Ao dai by printing lines of poetry on it.
  A. modernizes B. modernized C. modernD. modernly
  4. They will buy a new computer, ......................... they ?
  A. will B. don’t C. won’t D. do
  5. My elder brother is interested in ............to music in his free time.
  A. to listen B. listen C. listens D. listening
  6. I…… sick yesterday.
   
  Gửi ý kiến