THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Từ Điển Online

  Tra Từ Điển Online 

                

   

  CTy HPEC

  Về Trang chủ

  Đề Kiểm tra cuối kỳ I_Tiếng Anh lớp 8

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: pm
  Người gửi: Lê Trung Chánh (trang riêng)
  Ngày gửi: 12h:26' 13-12-2013
  Dung lượng: 97.0 KB
  Số lượt tải: 524
  Số lượt thích: 0 người
  MATRIX OF THE FIRST SEMESTER TEST OF ENGLISH 8
  Part/ Section/ Q.no
  Q. levels
  Text types/ Materials/ Situations
  Language sub- skill
  Question Types
  
  
  Kno
  Com
  Low App
  Hight App
  
  
  
  
  I.Grammar + Vocab
  Q.1
  Q.2
  Q.3
  Q.4
  Q.5
  Q.6
  Q.7
  Q.8
  

  (


  (
  (

  (

  


  (  (


  


  (
  (
  
  
  Grammar
  Grammar
  Prep
  Asking for favor
  vocab
  vocab
  Prep
  Prep

  
  Use to + V
  Gerund
  Pre: on
  Do you need…
  outdoor
  traditional
  Prep: at
  Prep:of

  
  Multiple Choice
  
  No. of iterms: 8
  Mark allocated: 2.0
  4
  1.0
  2
  0.5
  2
  0.5
  
  
  
  
  
  II.Writing
  Q.1
  Q.2
  Q.3
  Q.4

  
  
  (

  (

  

  (

  (
  
  
  Asking for favor& Resonding
  
  Asking for favor& Resonding
  Filling
  
  No. of iterms: 4
  Mark allocated: 2.0
  
  2
  1.0
  2
  1.0
  
  
  
  
  
  III.Reading
  Q.1
  Q.2
  Q.3
  Q.4
  Q.5
  Q.6
  


  
  (
  (
  (
  (

  
  (
  (
  
  
  Study habit
  
  Study habit
  
  True/Fasle& Answer the question
  
  No. of iterms: 6
  Mark allocated: 2.0
  
  4
  1.0
  2
  1.0
  
  
  
  
  
  IV. Grammar
  Q.1
  Q.2
  Q.3
  Q.4
  
  

  
  (
  (
  (
  (
  
  
  Grammar
  Grammar

  
  Reported Speech
  Used to + V
  Gerund
  Choose the corect answer
  
  No. of iterms: 4
  Mark allocated: 2.0
  
  
  4
  2.0
  
  
  
  
  
  V.Writing
  Q.1
  Q.2
  Q.3
  Q.4

  


  
  (
  (


  


  (
  (

  
  
  Asking for favor
  Responding
  Study habit
  Our past
  
  May I help you?
  That’s very….
  Revision is…….
  Traditional…..
  Rearrange
  
  No. of iterms: 4
  Mark allocated: 2.0
  

  2
  1.0
  2
  1.0
  
  
  
  
  
  No. of iterms: 26
  Mark allocated: 10

  4
  1.0
  10
  3.5
  12
  5.5
  
  
  
  
  
  THỐNG KÊ ĐIỂM
  Lớp
  SS
  Dưới 5
  Trên 5
  Điểm 8-10
  
  
  
  SL
  %
  SL
  %
  SL
  %
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  THE FIRST SEMESTER TEST
  Grade : 8 Subject : English
  Name : ………………………………… Time: 45 minutes
  Marks
  T’ comments
  
  
  
  
  
  I. Choose the best answer by circling the letter A,B,C or D (2 ms)
  1. Nga used to ………………on the farm when she was young.
  A. lives B. living C. to live D. live
  2. The children enjoy …………… comic
  A. read B. reading C. to read D. reads
  3. We don’t go to school …….Sunday mornings
  A. at B. on C. in D. before
  4. ………… need any help ? Yes, that’s very kind of you .
  A. Can you B. Could you C. Do you D. Are you
  5. I like …………. activities such as walking and camping.
  A. outdoor B. indoor C. outside D. inside
   
  Gửi ý kiến