THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Từ Điển Online

  Tra Từ Điển Online 

                

   

  CTy HPEC

  Về Trang chủ

  Đề Kiểm tra cuối kỳ I_Tiếng Anh lớp 7_3

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: vd
  Người gửi: Lê Trung Chánh (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:06' 17-12-2013
  Dung lượng: 108.0 KB
  Số lượt tải: 813
  Số lượt thích: 0 người
  Name of Examination: THE FIRST TERM TEST OF ENGLISH 7
  Time allotted: 45 minutes

  Part/ Section/
  Q. no.
  Q. levels
  
  Text types/ Materials/ Situations
  Language sub-skills
  Question Types
  
  
  Kno
  Com
  LowApp
  Hi
  App
  
  
  
  
  I. Language Focus
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  Q. 5
  Q. 6
  Q. 7
  Q. 8
  II. Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  Q. 5
  Q. 6
  Q. 7
  Q. 8
  

  (
  (


  (
  (
  (

  (

  (
  (
  (
  (
  
  (


  (
  (
  (

  (  (
  


  
  
  Exclamation
  Superlative: short adjective
  V + Ving
  V phrase
  Noun
  Preposition of time
  Question word
  Verb phrase
  Wh-question
  Wh-question
  Wh-question
  Wh-question
  Wh-question
  Wh-question
  Yes-No question
  Wh-question
  
  - what beautiful
  - the biggest
  - enjoy playing
  - does experiments
  -Literature
  - In the spring
  - How often
  - learn how to use..
  - Where
  - What time
  - How often
  - Which
  - How many
  - How many
  - Do you..?
  - What
  

  Structured / MCQ
  ( Multiple choice)  Matching

  
  No. of items: 16
  Mark allocated: 4
  10
  2.5
  6
  1.5
  
  
  
  
  
  
  III. Vocabulary
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  Q. 5
  Q. 6
  Q. 7
  Q. 8
    
  (
  (
  (
  (
  (
  (
  (
  (
  
  
  


  Sentences in the theme “subjects at school”
  
  - N: Geography
  - N: Physical Education
  - N: Physics
  - N: English
  - N: Math
  - N: Fine Art
  - N: Computer Science
  - N: Biology
    Matching
  
  No. of items: 8
  Mark allocated: 2
  
  8
  2
  
  
  
  
  
  
  IV. Reading comprehension
  Q. a
  Q. b
  Q. c
  Q. d
  Q.e
  Q. f
  

  (
  (
  (
  (

  

  (
  (
  

  

  


  With the topic “ at recess in American”

  

  - Identifying details
  - Identifying details
  - Identifying details
  - Identifying details
  - Identifying main ideas
  - Identifying main ideas
  


  True/ False


  Wh- question
  Wh- question
  
  No. of items: 6
  Mark allocated: 2
  4
  1
  2
  1
  
  
  
  
  
  
  Grammar
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  Q. 5
  Q. 6
  Q. 7
  Q. 8
  
  (  (

  (

  

  (
  (
  (

  (

  (
  
    
  Present simple
  Future simple
  Present simple
  Present Progressive
  Suggestions
  Present simple
  Invitation
  Present Progressive
  
  -is
  -will give
  -walks
  - are learning
  - what about playing
  -learns
  -would you like to go..?
  - are talking
  
  Guided write / write the sentences with words/ phrases given.
  
  No. of items: 8
  Mark allocated: 2
  3
  0.75
  5
  1.25
  
  
  
  
  
  
  Total items: 38
  Total marks: 10
  17
  4.25
  21
  5.75
  
  
  
  
  
  
   ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I (2013 – 2014)
  Môn: Tiếng Anh 7
  Thời gian: 45 phút (KKGĐ)


  Điểm
  Chữ ký giám khảo…………  Chữ ký giám thị 1:……………
  Chữ ký giám thị 2:……………
  
  I. Choose the best words by circling the letter A, B,C or D.(2 points)
  1.What...................................................flowers!
  A. a beautiful B. beautiful C. a very beautiful D. an beautiful
  2.Ho Chi Minh City is............................city in Viet Nam.
   
  Gửi ý kiến