THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Từ Điển Online

  Tra Từ Điển Online 

                

   

  CTy HPEC

  Về Trang chủ

  Đề Kiểm tra cuối kỳ I_Tiếng Anh lớp 7

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: pm
  Người gửi: Lê Trung Chánh (trang riêng)
  Ngày gửi: 12h:26' 13-12-2013
  Dung lượng: 26.7 KB
  Số lượt tải: 474
  Số lượt thích: 0 người
  MATRIX OF THE FIRST MID-TERM TEST OF ENGLISH 7
  Time allotted: 45 minutes

  Part/ Section/
  Question numbers
  
  Q. levels
  Text types/ Materials/
  Situations
  Lang. sub-skills
  Question Types
  
  
  Know

  Com.

  Low
  Hi.
  
  
  
  
  I.Voc. &Grammar
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  Q. 5
  Q. 6
  Q. 7
  Q. 8
  

  (

  (
  (  


  (


  (


  (
  


  (
  (

  
  

  Preposition of time
  Word about job
  Exclaimation sentence
  Preposition
  Comparative
  Superlative
  Future simple
  Preposition of position
  

  on
  worker
  what
  different from
  fewer
  the most expensive
  will go
  on-on
    Multiple choice
  
  No. of items: 8
  Mark allocated: 2
  3
  0.75
  3
  0.75
  2
  0.5
  
  
  
  
  
  II.Vocabulary
  Q. 1
  Q. 2
  
  (
  (
  
  
  
  
  sound /h/
  sound /I/
  
  
  Prounce
  
  No. of items: 2
  Mark allocated: 0.5
  2
  0.5
  
  
  
  
  
  
  
  III. Voc. & Grammar
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  Q. 5
  Q. 6
  

  (
  (

  (
  (
  


  
  (

  (
  
  
  Noun
  Present simple: S + Vs/es
  Conjunction word
  Article
  Pronoun
  
  brother
  does
  because
  a
  classmates
  him
    Multiple choice
  
  No. of items: 6
  Mark allocated: 1.5
  4
  1.0
  
  2
  0.5
  
  
  

  
  
  IV. Grammar
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  Q. 5
  Q. 6
  Q. 7
  Q. 8
  


  (
  (
  (
  (
  (
  
  (
  (
  (
  


  

  
  Wh_ question
  Suggestion
  Wh_ question
  Wh_ question
  Wh_ question
  Y/N question
  Wh_ question
  Wh_ question
  
  How often..?
  Let’s …
  What…?
  What…?
  Where…?
  No, they don’t
  Why..?
  What…?
    Match


  
  No. of items: 8
  Mark allocated: 2
  5
  1.25
  3
  0.75
  
  

  
  

  
  
  V. Reading
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  Q. 5
  Q. 6
  Q. 7
  Q. 8
  
  (
  (
  (
  


  
  (
  (
  (
  (  (
  


  


  Topic: Family


  
  Identifying details Identifying details
  Identifyingdetails
  Identifying details
  Wh- question
  Wh- question
  Wh- question
  Yes - No question
  
  T/F
  Answer
  
  No. of items: 8
  Mark allocated:3
  3
  1.5
  
  5
  1.5
  
  
  
  
  
  VI.Writing
  Q. 1
  Q. 2
  

  (
  
  

  
  (
  
  Comparative
  Present simple
  
  Reorder
  words
  
  No. of items: 2
  Mark allocated: 1.0
  1
  0.5
  
  
  1
  0.5
  
  
  
  
  Total items: 34
  Total marks: 10
  18
  5.5
  7
  1.5
  9
  2.5
  1
  0.5
  
  
  
  
    KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1
  MÔN: TIẾNG ANH 7
  THỜI GIAN: 45 phút (KKGĐ)


  I. Circle the best option (A, B, C or D) to complete the sentences below (2 ms)
  My family lives……34 Hai Ba Trưng street.
  A. in B. on C. at D. from
  2. Her elder brother works in a factory. He is a………
  A. worker B. farmer C. doctor D. teacher
   
  Gửi ý kiến