THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Từ Điển Online

  Tra Từ Điển Online 

                

   

  CTy HPEC

  Về Trang chủ

  Đề Kiểm tra cuối kỳ I_Tiếng Anh lớp 6_3

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: vd
  Người gửi: Lê Trung Chánh (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:06' 17-12-2013
  Dung lượng: 106.0 KB
  Số lượt tải: 769
  Số lượt thích: 0 người

  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ANH VĂN LỚP 6
  HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2013 -2014
  I. Language Focus
  - Question words: What, Where, When, How many…
  - Prepositions of time: at, on, in …
  - Interrogative (present simple)
  - Negative (present simple)
  - verb phrases
  - Yes-No question
  - Wh - questions
  II. Vocabulary: words from Unit 1 to Unit 8
  III. Reading
  Passages with the topics about personal information
  IV. Grammar
  - present simple tense
  - present progressive tense
  - modals + V- bare infinivitve


  Name of Examination: THE FIRST TERM TEST OF ENGLISH 6
  Time allotted: 45 minutes


  Part/ Section/
  Q. no.
  Q. levels
  
  Text types/ Materials/ Situations
  Language sub-skills
  Question Types
  
  
  Kno
  Com
  LowApp
  Hi
  App
  
  
  
  
  I. Language Focus
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  Q. 5
  Q. 6
  Q. 7
  Q. 8
  II. Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  Q. 5
  Q. 6
  Q. 7
  Q. 8
  

  (
  (


  (
  (
  (

  (

  (
  (
  (

  (
  
  (


  (
  (  (

  (  (

  


  
  
  Question word
  Preposition of time
  Preposition
  Preposition of time
  Interrogative (present simple)
  Negative (present simple)
  verb
  Yes-No question
  Wh-question
  Wh-question
  Wh-question
  Wh-question
  Yes-No question
  Yes-No question
  Wh-question
  Yes-No question
  
  - How many
  -at
  - by
  - on
  -What do Thu and Vui..?
  - doesn’t play
  - takes a shower
  - No, she doesn’t.
  - What time
  - What
  - How
  - How many
  - Is there..?
  - Are there..?
  -How
  - Is …
    Structured / MCQ
  ( Multiple choice)


  Matching  
  No. of items: 16
  Mark allocated: 4
  10
  2.5
  6
  1.5
  
  
  
  
  
  
  III. Vocabulary
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  Q. 5
  Q. 6
  Q. 7
  Q. 8
  


  (
  (

  (

  
  (
  (


  (
  (

  (
  
  
    Sentences in different contexts
  
  - V: gets
  - V: washes
  - V: is
  - Question word: what
  - Noun: time
  - V: have
  - preposition: in
  - Pre: at
    Gap fill
  
  No. of items: 8
  Mark allocated: 2
  3
  0.75
  5
  1.25
  
  
  
  
  
  
  IV. Reading comprehension
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4

  Q. 5
  Q. 6
  


  (
  (  

  (


  (

  (
  (
  

  

  

  With the topic “personal information” reading a passage about Minh’s family

  

  - Identifying details
  - Identifying main ideas
  

  Multiple choice
  Multiple choice
  Multiple choice
  Multiple choice

  Wh- question
  Wh- question
  
  No. of items: 6
  Mark allocated: 2
  2
  0.5
  4
  1.5
  
  
  
  
  
  
  V. Grammar
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  Q. 5
  Q. 6
  Q. 7
  Q. 8
  


  
  (
  (
  (

  (
  (

  (
    (


  (

  
  
  Present simple
  Present simple
  Present simple
  Present simple
  Present simple
  Present simple
  Present simple
  Present progressive
  
  - is
  - brushes
  - goes
  - ….are you doing….
  - play
  - is
  - …do you do….
  - ...is loading ....
  
  Structured
  
  No. of items: 4
  Mark allocated: 2
  
  6
  1.5
  2
  0.5
  
  
  
  
  
  Total items: 30
  Total marks: 10
  15
  3.75
  
   
  Gửi ý kiến