THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Từ Điển Online

  Tra Từ Điển Online 

                

   

  CTy HPEC

  Về Trang chủ

  Đề Kiểm tra cuối kỳ I_Tiếng Anh lớp 6

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: pm
  Người gửi: Lê Trung Chánh (trang riêng)
  Ngày gửi: 12h:25' 13-12-2013
  Dung lượng: 96.0 KB
  Số lượt tải: 461
  Số lượt thích: 0 người  MATRIX OF THE FIRST TERM OF ENGLISH 6
  Time allocated: 45 minutes
  Part/ Section/ Q.no
  Q. levels
  Text types/ Materials/ Situations
  Language sub- skill
  Question Types
  
  
  Kno
  Com
  Low App
  Hight App
  
  
  
  
  Grammar + Vocab
  Q.1
  Q.2
  Q.3
  Q.4
  Q.5
  Q.6
  Q.7
  Q.8
  

  (


  (
  (

  (

  


  (  (


    (
  (
  
  

  Question words
  Vocab
  Vocab
  Vocab
  Vocab
  Question words
  Preposition
  Preposition

  

  How many…..?
  Ns: eraser
  Ns : music
  Ns : grade
  The third S: he
  Q.word: What time
  Pre.: on
  Pre.: by
  
  Multiple Choice
  
  No. of iterms: 8
  Mark allocated: 2.0
  4
  1.0
  2
  0.5
  2
  0.5
  
  
  
  
  
  Grammar
  Q.1
  Q.2
  Q.3
  Q.4
  Q.5
  Q.6
  Q.7
  Q.8
  
  (  (

  (
  (
  

  (

  (

  


  (


  (
  
  
  Means of transpor.
  Structure
  Structure
  My class
  Things I do
  Out and about
  Classes.
  Around the house

  
  How do you go …?
  How many….?
  Where is your….?
  Which grade…..?
  What do you do…?
  What is he doing?
  When do we…….?
  Yes/No Q.: Are there?

  Matching
  
  No. of iterms: 8
  Mark allocated: 2.0
  4
  1.0
  2
  0.5
  2
  0.5
  
  
  
  
  
  Grammar
  Q.1
  Q.2
  Q.3
  Q.4
  

  (
  (
  
  (


  (
  
  
  
  Present simple
  Present Progressive Present simple tense
  There is/There are
  
  Verb: get
  Ver: waiting
  Verb: goes
  Tobe:is
  
  Choose the correct answer
  
  No. of iterms: 4
  Mark allocated: 2.0
  2
  1.0
  2
  1.0
  
  
  
  
  
  
  Reading
  Q.1
  Q.2
  Q.3
  Q.4
  Q.5
  Q.6  
  (
  (  
  (
  (
  (
  (  
  
  
  Family
  Present simple
  Classes
  What time…?
  What time…..?
  After school

  
  Ns: teacher
  Verb: goes
  Verb: starts
  Time: 11.30
  She goes to scholl at..
  She listen to music.


  Filling the blanks & Answer the Q.
  
  
  No. of iterms: 6
  Mark allocated: 2.0
  
  2
  1.0
  
  4
  1.0
  
  
  
  
  
  
  Grammar
  Q.1
  Q.2
  Q.3
  Q.4

  

  
  (
  (
  (
  (
  
  
  
  Means of transpor
  Present Progressive
  Family
  After school

  
  Huong walks to school
  Ba’s doing his ….
  Mr.Tuan& Mrs.Vui…
  Nam listens……

  

  Arrange the words
  
  No. of iterms: 4
  Mark allocated: 2.0

  No. of iterms: 32
  Mark allocated: 10

    12
  4.0
  4
  2.0


  14
  5.0
    4
  1.0
  
  
  
  
  
    ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I ( 2013- 2014)
  Môn : Tiếng Anh
  Thời gian : 45 phút

  Điểm
  Lời phê của giáo viên
  
  
  
  
  
  I. Choose the best answer by circling the letter A,B,C or D (2 ms)
  1. ……………….desks are there ? – There are two..
  A. How B. How many C. What D. When
  2. What is this? – It’s an…………………
  A. chair B. board C. ruler D. eraser
  3. I listen to……………………every evening.
  A. music B. movie theater C. breaskfast D. lunch
  4. Which …………….. are you
   
  Gửi ý kiến