THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Từ Điển Online

  Tra Từ Điển Online 

                

   

  CTy HPEC

  Về Trang chủ

  Đề Kiểm tra cuối kỳ I_GDCD lớp 9_3

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: vd
  Người gửi: Lê Trung Chánh (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:09' 17-12-2013
  Dung lượng: 99.5 KB
  Số lượt tải: 125
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (Năm học: 2013 - 2014)
  MÔN GDCD LỚP 9
  Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
  Họ và tên học sinh……………………………………..
  Lớp:…...Trường:……………………………………….
  Số báo danh:…………..
  Giám thị 1:…………………………
  Giám thị 2:…………………………
  Số phách:…………………………..
  
  …………………………………………………………………………………………………..

  Đề
  Điểm
  Chữ ký giám khảo
  Số phách
  
  
  A/ MA TRẬN ĐỀ


  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng mức độ thấp
  Cộng
  
  
  
  
  
  
  
  Chủ đề 1

  Chí công vô tư
  Nêu biểu hiện và ý nghĩa của chí công
  vô tư trong cuộc sống hàng ngày
  Phân biệt những biểu hiện của chí công vô tư
  
  
  
  Hình thức
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  
  
  Số câu
  Số điểm
  %
  1 câu

  10%
  
  1 câu
  0,25đ
  2,5%
  
  
  
   2 câu
  1,25đ
  12,5%
  
  Chủ đề 2
  Tự chủ
  
  Phân biệt những hành vi tự chủ và thiếu tự chủ
  
  
  
  Hình thức
  TN
  TL
  
  
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  %
  
  
  1

  10%
  
  
  
  2 câu

  1,25 đ
  12,5%
  
  Chủ đề 3
  Dân chủ và kỉ luật
  Nêu được những hành vi thể hiện tính dân chủ và kỉ luật
  
  
  
  
  
  
  Hình thức
  TN
  TL
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  %
  1
  0,25
  2,5%
  
  
  
  
  
  1 câu

  0,25 đ
  2,5 %
  
   Chủ đề 4
  Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới
  
  Hiểu được tình hữu nghị giữa các dân tộc trên TG
  
  
  
  Hình thức
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  
  
  Số câu
  Số điểm
  %
  
  
  1
  0,25
  2,5%
  
  
  
  1
  0,25
  2,5%
  
  Chủ đề 5
  Năng động sáng tạo
  Nêu biểu hiện
  
  
  
  
  Hình thức
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  
  
  Số câu
  Số điểm
  tỉ lệ %
  1câu
  1 đ
  10%
  
  
  
  
  
  1câu
  1 đ
  10%
  
  Chủ đề 6
  Bảo vệ hòa bình
  
  
  Biết tôn trọng , giữ gìn hòa bình, sống thân ái
  
  
  Hình thức
  TN
  TL
  TN
  TL
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  tỉ lệ %
  
  
  
  
  
  1 câu
  1,5đ
  15%
  1 câu
  1,5đ
  15%
  
  Chủ đề 7
  Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

  Nêu được khái niệm
  Hiểu được truyền thống tốt đẹp của dân tộc
  Biết tôn trọng , giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của địa phương và đất nước
  
  
  
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  
  
  số câu
  Số điểm
  tỉ lệ %
  
  Số câu 1
  Số điểm 0,5
  Tỉ lệ 5 %
  
  1

  10%
  
  1

  30%
  3
  4,5đ
  45%
  
  Tổng số câu
  Tổng số điểm
  %
  3câu

  2,5đ
  25%
  1 câu

  0,5đ
  5%
  3 câu

  1,5đ
  15%
  1 câu

  1 đ
  10%
  
  2câu

  4,5đ
  45%
  10câu
  10đ
  100%
  
  Tỉ lệ %
  30%
  25%
   45%
  100%
  
  
  B/ NỘI DUNG ĐỀ
  I. Trắc nghiệm: (4đ)
  1. Những việc làm nào thể hiện đức tính chí công vô tư? (1đ)
  A. Làm việc vì lợi ích riêng
  B. Giải quyết công việc công bằng
  C. Chỉ chăm lo lợi ích của mình
  D. Dùng tiền bạc của cải của nhà nước cho việc cá nhân
  2. Các hành vi nào trái ngược với tính tự chủ? (1đ)
  Hành vi
  Đúng
  Sai
  
  A. Tính bột phát trong giải quyết công việc
  
  
  
  B. Thiếu cân nhắc, chín chắn
  
  
  
  C. Không nên nóng nảy, vội vàng trong hành động
  
  
  
  D. Hoang mang, sợ hãi, chán nản trước khó khăn
  
  
  
  
  3. Điền vào dấu (…)
   
  Gửi ý kiến