THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Từ Điển Online

  Tra Từ Điển Online 

                

   

  CTy HPEC

  Về Trang chủ

  Đề Kiểm tra cuối kỳ I_GDCD lớp 8_3

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: vd
  Người gửi: Lê Trung Chánh (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:09' 17-12-2013
  Dung lượng: 90.0 KB
  Số lượt tải: 118
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (Năm học: 2013 - 2014)
  MÔN GDCD 8
  Thời gian: 45 phút (Không kể giao đề)
  Họ và tên học sinh……………………………………..
  Lớp:….....Trường:……………………………………….
  Số báo danh:………………………….
  Giám thị 1:………………
  Giám thị 2:………………
  Số phách:………………
  
  …………………………………………………………………………………………...

  Điểm
  Chữ ký giám khảo
  Số phách
  
  MA TRẬN ĐỀ

  Cấp độ
  Tên
  chủ đề
  (nội dung)
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Cộng
  
  
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  
  
  1.Tôn trọng lẽ phải

  Nhận biết thế nào là tôn trọng lẽ phải
  
  Hiểu được thế nào là đạo đức
  
  
  
  
  
  Số câu:
  Số điểm:
  Tỉ lệ :
  Số câu: 2ý
  Số điểm:0.5
  Tỉ lệ : 5%
  
  Số câu: 1ý
  Số điểm:0.25
  Tỉ lệ : 2.5%
  
  
  
  Số câu: 3ý
  Sốđiểm:0,75
  Tỉ lệ :0,75%
  
  2. Liêm khiết

  Nhận biết thế nào là liêm khiết
  
  Hiểu được sự liêm khiết
  
  
  
  
  
  Số câu:
  Số điểm:
  Tỉ lệ :
  Số câu: 1ý
  Số điểm:0.25
  Tỉ lệ : 2.5%
  
  Số câu: 1ý
  Số điểm:0,25
  Tỉ lệ : 2,5%
  
  
  
  Số câu:2 ý
  Sốđiểm:0,5
  Tỉ lệ :5%
  
  3.Pháp luật và kỉ luật
  Nhận biết thế nào là kỉ luật
  
  Hiểu được sự kỉ luật là gì
  
  
  Vận dụng hiểu được thế nào là pháp luật và kỉ luật
  
  
  Số câu:
  Số điểm:
  Tỉ lệ :
  Số câu: 1ý
  Số điểm:0.25
  Tỉ lệ : 2.5%
  
  Số câu: 1ý
  Số điểm:0,25
  Tỉ lệ : 2,5%
  
  
  Số câu: 1
  Số điểm: 2
  Tỉ lệ : 20%
  Số câu:2 ý
  Sốđiểm:0,5
  Tỉ lệ :5%
  
  4. Xây dựng tình bạn trong sáng và lành mạnh

  Nhận biết thế nào là tình bạn trong sáng
  
  
  
  
  Vận dụng hiểu được thế nào là tình bạn
  
  
  Số câu:
  Số điểm:
  Tỉ lệ :
  Số câu: 1ý
  Số điểm:0.25
  Tỉ lệ : 2.5%
  
  
  
  
  Số câu: 1
  Số điểm: 2
  Tỉ lệ : 20%
  Số câu: 1
  Số điểm: 0,25
  Tỉ lệ : 2,5%
  
  5. Giữ chữ tín

  Biết được một số biểu hiện của sự giữ chữ tín
  
  
  
  
  
  
  
  Số câu:
  Số điểm:
  Tỉ lệ :
  Số câu: 1 ý
  Số điểm:0,25
  Tỉ lệ : 2,5%
  
  
  
  
  
  Số câu: 1
  Sốđiểm:0,25
  Tỉ lệ : 2,5%
  
  6. Tự lập

  - Nêu thế nào là tự lập

  
  
  
  
  
  
  
  Số câu:
  Số điểm:
  Tỉ lệ :
  Số câu:1 ý
  Số điểm:0,25
  Tỉ lệ : 2,5%
  Số câu:
  Sốđiểm:
  Tỉ lệ :
  
  
  
  
  Số câu:1 ý
  Sốđiểm:0,25
  Tỉ lệ :2,5%
  
  7. Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư
  Biết được một số biểu hiện của góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư
  
  Hiểu được sự xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư
  
  
  Xác định được quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình
  
  
  Số câu:
  Số điểm:
  Tỉ lệ :
  Số câu:1 ý
  Số điểm:0,25
  Tỉ lệ : 2,5%
  
  Số câu:1 ý
  Số điểm:0,25
  Tỉ lệ : 2,5%
  
  
  Số câu: 1
  Số điểm : 3
  Tỉ lệ :30%
  Số câu: 1;2 ý
  Số điểm : 3,5
  Tỉ lệ :35%
  
  Tổng số câu:
  Tổng sốđiểm:
  Tỉ lệ:
  Số câu: 4
  Số điểm: 2
  Tỉ lệ: 20%
  Số câu:
  Sốđiểm:
  Tỉ lệ: %
  Số câu: 2,1
  Số điểm:1
  Tỉ lệ: 10%
  Số câu:
  Số điểm:
  Tỉ lệ:%
  Số câu:
   
  Gửi ý kiến