THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Từ Điển Online

  Tra Từ Điển Online 

                

   

  CTy HPEC

  Về Trang chủ

  Đề Kiểm tra cuối kỳ I_GDCD lớp 6_3

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: vd
  Người gửi: Lê Trung Chánh (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:08' 17-12-2013
  Dung lượng: 119.0 KB
  Số lượt tải: 105
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (Năm học: 2013 - 2014)
  MÔN GDCD LỚP 6
  Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
  Họ và tên học sinh……………………………………..
  Lớp:…...Trường:……………………………………….
  Số báo danh:…………..
  Giám thị 1:……………………
  Giám thị 2:……………………
  Số phách:………………
  
  ………………………………………………………………………………………………
  Đề
  Điểm
  Chữ ký giám khảo
  Số phách
  
  
  MA TRẬN
  ( Kết hợp giữa TNKQ và TL)


  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng mức độ thấp
  Cộng
  
  
  
  
  
  
  
  Chủ đề 1:
  Tự chăm sóc, rèn luyện thân thể
  Nêu biểu hiện của tự chăm sóc rèn luyện thân thể trong cuộc sống hàng ngày.
  
  
  
  
  Hình thức
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  
  
  Số câu
  Số điểm
  %
  1

  10%
  
  
  
  
  
   1 câu

  10%
  
  Chủ đề 2
  Siêng năng, kiên trì.
  
  Phân biệt những biểu hiện siêng năng, kiên trì và không siêng năng, kiên trì.
  
  
  
  Hình thức
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  
  
  Số câu
  Số điểm
  %
  
  
  1

  10%
  
  
  
  1 câu
  1 đ
  10%
  
  Chủ đề 3:
  Tiết kiệm
  
  Biểu hiện của tiết kiệm
  
  
  
  Hình thức
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  
  
  Số câu
  Số điểm
  tỉ lệ %
  
  
  ¼ câu
  0,25 đ
  2,5 %
  
  
  
  ¼ câu
  0,25 đ
  2,5 %
  
  Chủ đề 4
  Tôn trọng kĩ luật
  
  Biểu hiện của tôn trọng kĩ luật
  
  
  
  
  Hình thức
  TN
  TL
  TN
  TL
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  tỉ lệ %
  
  
  ¼ câu
  0,25 đ
  2,5 %
  
  
  
  ¼ câu
  0,25 đ
  2,5 %
  
  Chủ đề 5:
  Biết ơn
  
  Biểu hiện của biết ơn.
  Biểu hiện của biết ơn.
  
  
  Hình thức
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  
  
  số câu
  Số điểm
  tỉ lệ %
  
  


  ¼ câu
  0,25 đ
  2,5 %
  
  
  1 câu
  1 đ
  10 %
  1, ¼ câu
  1,25 đ
  12,5 %
  
  Chủ đề 6: Lễ độ
  
  Biểu hiện của lễ độ
  
  
  
  Hình thức
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  
  
  số câu
  Số điểm
  tỉ lệ %
  
  


  ¼ câu
  0,25 đ
  2,5 %
  
  
  
   ¼ câu
  0,25 đ
  2,5 %
  
  Chủ đề 7: Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với TN.
  Thiên nhiên bao gồm những gì?
  Vì sao phải bảo vệ thiên nhiên
  
  
  
  
  Hình thức
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  
  
  số câu
  Số điểm
  tỉ lệ %
  
  ½ câu
  1 đ
  10 %
  
  ½ câu
  1 đ
  10 %
  
  
  1 câu
  2 đ
  20 %
  
  Chủ đề 8: Lịch sự, tế nhị
  Thế nào là tiết kiệm
  
  
  
  
  
  
  Hình thức
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  
  
  số câu
  Số điểm
  tỉ lệ %
  1 câu
  1 đ
  10 %
  
  
  
  
  
  1 câu
  1 đ
  10 %
  
  Chủ đề 9: Mục đích học tập của học sinh
  
  
  
  
  Xác định được mục đích học tập đúng đắn
  
  
  Hình thức
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  
  
  số câu
  Số điểm
  tỉ lệ %
  
  
  
  
  
  1 câu
  3 đ
  30 %
  1 câu
  3 đ
  30 %
  
  Tổng số câu
  Tổng số điểm
  %
  2 câu
  2 đ
  20 %
  ½ câu
  1 đ
  10 %
  2 câu
  2 đ
  20 %
  ½ câu
  1 đ
  10%
  
  2 câu
  4 đ
  40 %
   7 câu
  10 đ
  100 %
  
  Tỉ lệ %
  30%
  30 %
   40%
  100%
  
  
  ĐỀ KIỂM TRA
  (Thời gian: 45 phút)
  I. Trắc nghiệm: (4đ)
  1. Lựa chọn ý kiến đúng:
   
  Gửi ý kiến